Android uygulamalari bellek hatalari yakalanmasi ve etkileri

2014-01-01
Saʇlam, Ismail Alper
Betin Can, Aysu

Suggestions

Android uygulamalar için yazılım kalite yönetimi
Şimşek, Merve Vildan; Betin Can, Aysu; Can, Barbaros (2016-10-24)
Özet. Günümüzde akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum mobil uygulama sayısının önemli ölçüde artışını da beraberinde getirmektedir. Bu sistemlerin popülerliğini yakın gelecekte de arttırmaya devam edeceği tahmin edildiğinden, mobil uygulamaların kalitesi oldukça fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Android uygulamaları için yazılım kalite modeli oluşturulmasıdır. Mobil pazardaki yaygınlıklarından dolayı Android İşletim Sistemi için geliştirilmiş uygulama...
A Software quality model for android applications
Şimşek, Merve Vildan; Betin Can, Aysu; Department of Information Systems (2016)
Nowadays mobile devices have become increasingly widespread. It causes mobile applications number to grow dramatically. As the popularity of these systems is predicted to continue its increase in the near future, the importance of the quality of mobile applications increases. The aim of this study is to present a quality model for Android applications. We chose applications developed for Android Operating System as our target because of its prevalence in the mobile market. To achieve the aim of the study, w...
Android Uygulamalar Için Yazilim Kalite Modeli
Simsek, Merve Vildan; Betin Can, Aysu; Can, Barboros (2016-01-01)
GUI testing of android applications: a systematic mapping
Aydın, Muzaffer; Betin Can, Aysu; Garousi, Vahid; Department of Information Systems (2014)
Popularity of mobile devices is increasing rapidly all around the world. These devices can be used on various systems which are commonly used by the society. These systems are predicted to overtake desktop platform's popularity in the near future. Therefore the quality of mobile applications has vital importance. High quality applications can only be developed with good testing environments. Considering that multi-featured mobile applications have complex user interfaces, we decided to focus on graphical us...
Permission based malware detection analysis in android applications
Pehlivan, Uğur; Baykal, Nazife; Department of Information Systems (2014)
Android mobile devices have developed very fast in past decade and have been very widespread in all over the world. Nowadays, several applications are available on application markets. The number of android applications also increases with the increase in the variety of applications. Those applications may become very dangerous for the users of android mobile devices because of fast development and wide variety of applications. Some applications may have the malicious activities such as novelty and amusemen...
Citation Formats
I. A. Saʇlam and A. Betin Can, “Android uygulamalari bellek hatalari yakalanmasi ve etkileri,” Guzelyurt, Türkiye, 2014, vol. 1221, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84911899830&origin=inward.