Mimarlıkta 25 Yıl

2012-06-01
Uludağ, Zeynep
Uludağ, Orhan

Suggestions

Designography of architecture
Yazgan, Kerem; Önür, Selahattin; Department of Architecture (2003)
Practice of architecture requires the performance of different kind of activities for the production of an architectural work. Architectural production is achieved through two major processes which are design and construction. Each involves activities peculiar to it. Conceptualizing and drawing are two examples of activities embedded in the design process. Generally, there is a time interval between design and construction, in that what is created is not realized immediately. Although there are time interva...
The Forming Of The National In Architecture
Altan Ergut , T. Elvan (1999-1-1)
Milli mimarlık kavramı genellikle her milletin kendine özgü bir mimarlığı olduğuvarsayımına dayanarak açıklanır. Bu varsayıma göre, milli mimarlık ürünleri birmilletin milli kimliğini temsil etmektedir. Böylece, millet ve milli kimlik kavramlarında olduğu gibi, bunların yansıması olarak görülen milli mimarlık da bütüncül ve değişmez olarak anlaşılır. Dolayısıyla sorun, milli olduğu varsayılan mimarlığı tanımlamaya indirgenir. Bu arayışın sonucunda, araştırmaların esas vurgusu mimari biçimlere yoğunlaşır; ve...
Mimarlıkta Mekân, Deneyim ve Anlatı: Küratöryel Bir Eylem Olarak Tasarım
Doğan, Uzay; Tükenmez, Başak (Mimarlar Derneği 1927, 2020-12-01)
Mimarlıkta Fabrikasyon Teknolojileri ve Endüstri/Mimarlık 4.0
Sorguç, Arzu; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (2020-10-01)
Birçok paydaşı olan mimari tasarım ve inşaat süreçleri Endüstri 4.0 ile birlikte sorgulanmaya başlamış ve farklı ölçeklerde değişime uğramaktadır. Bu yazıda Mimarlık 4.0 olarak adlandırılan bu dönüşüm, tasarım süreçlerinin bina bilgi modelleri ile birlikte, sürecin tüm paydaşlarının katılımı ile şekillenmesi, sadece tasarım ve yapım aşaması ile değil yapıların tüm yaşam döngülerinin de bu sürecin bir parçası olması, akıllı ve etkileşimli yapılar, inşaat teknolojilerinin hızlı değişimi, yeni malzemeler ve tü...
Mimarlıkta Yenilik Kavramının Sınırları: ”Bir Araştırma ve Eleştiri Süreci” Olarak Tasarım
Güzer, Celal Abdi (Beykent Üniversitesi Yayınları, 2017-01-01)
Citation Formats
Z. Uludağ and O. Uludağ, Mimarlıkta 25 Yıl. 2012.