Birgi Yerleşim ve Koruma Tarihi

2021-01-01
Diri Akyıldız, Filiz
ŞAHİN GÜÇHAN, NERİMAN

Suggestions

Birgi Yerleşim ve Koruma Tarihi
Diri Akyıldız, Filiz; Şahin Güçhan, Neriman (ODTÜ Yayıncılık, 2021-11-01)
Construction techniques of traditional Birgi houses
Diri, Filiz; Şahin Güçhan, Neriman; Department of Architecture (2010)
The aim of this study is to create reliable and comprehensive information, for its potential usage in conservation efforts, regarding the construction techniques of the traditional houses in Birgi,
Bir Sosyal Girişim Projesi: Bir Kucak Oyuncak
Çıtak, Melike; Şekercioğlu, Gözde; Külahçıoğlu, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Önemsiyoruz, çocukların temel haklarına dair toplumsal farkındalık yaratmak ve çocukların kendi yaşamlarında karar verici olmaları için çalışan bir sosyal girişimdir. Ocak 2018 verilerine göre, Türkiye’de hapishanede annesi ile yaşamak zorunda olan 0-6 yaş aralığında 624 çocuk vardır. Çocukta, toplumsallaşmanın ilk açığa çıktığı yer oyun deneyimlerine dayanır. Bir Kucak Oyuncak projesi kapsamında Önemsiyoruz, 0-6 yaş aralığındaki bu çocukların kendini birey olarak algılamasını sağlamak ve çevresi ile kurduğ...
Bir Semt Monografisine Doğru Cebeci ye Bakmak
Şenol Cantek, Laika Funda; Zırh, Besim Can (2014-01-01)
Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir semt olan Cebeci, başlangıçta, Yenişehir’in bir uzantısı olarak konumlandırılmıştır. Memur nüfusun ikametine açılan semtte, zaman içinde eğitim vermeye başlayan Mülkiye, Tıbbiye, Harbiye ve Konservatuar, şehre şahsiyetini kazandırmıştır. Hem geçmişte, hem de günümüzde nüfus profilini ağırlıklı olarak öğrencilerin ve memurların oluşturduğunu söyleyebileceğimiz semt, bu sebeple değişime, dönüşüme açık, canlı bir muhittir. Ayrıca, belli başlı Ankara semtlerine hemhudut olması, te...
Environment generation tool for enabling aspect verification
Aldanmaz, Şenol Lokman; Betin Can, Aysu; Department of Information Systems (2010)
Aspects are units of aspect oriented programming developed for influencing the software behavior. In order to use an aspect confidently in any software, first it should be verified. For verification of an aspect, the mock classes for the original software should be prepared. These mock classes are a model of the aspect environment which the aspect is woven. In this study, considering that there are not enough tools for supporting the aspect oriented programming developers, we have developed a tool for enabl...
Citation Formats
F. Diri Akyıldız and N. ŞAHİN GÜÇHAN, Birgi Yerleşim ve Koruma Tarihi. 2021.