Profesyonel Gelişim Modeli Matematik Koçluğuna İlişkin Algılar

2021-10-01

Suggestions

Profesyonel Sürücülükte Sürücü Davranışlarına Yönelik Nitel Bir Çalışma
Yılmaz, Şerife; Öz, Bahar; Özkan, Türker (2019-04-01)
Sürücü hatası kazaların meydana gelmesinde önemli bir paya sahiptir. Profesyonel sürücüler de trafikte uzun saatler geçirdiğinden kazalara karışma olasılığı yüksek olan bir gruptur. Fakat literatürde profesyonel sürücülerin sürücü davranışlarını tespit etmeye ve anlamaya yönelik yapılmış nitel çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışma kapsamında profesyonel sürücülerin trafikte sergiledikleri sürücü davranışları derinlemesine incelenmiştir. Bu amaçla, farklı profesyonel sürücü g...
Development of the professional driver behavior questionnaire
Yılmaz, Şerife; Öz, Bahar; Özkan, Türker; Department of Psychology (2018)
The aim of the present study was to develop a comprehensive scale measuring professional drivers' driver behaviors. For this reason, a semi-structured interview form was prepared and applied to different professional driver groups in order to collect behavioral examples displayed in traffic context (Study 1). These examples were grouped based on Reason's taxonomy of human error and Professional Driver, Driver Behavior Scale (PDBQ) was developed. PDBQ along with some other behavior scales such as ODBQ and DB...
Profesyonel Sürücülerde Mesleki Stres ve Sapkın Sürücü Davranışları İlişkisinde Tükenmişlik Seviyesinin Aracı Rolü
Fındık, Gizem; Özkan, Türker (2018-04-01)
İş kaynaklı stres, işin gerektirdikleriyle çalışanların sahip oldukları özellikler arasındaki uyumsuzluğa verilen, çalışanların başa çıkma becerilerini zorlayan bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Tükenmişlik ise iş kaynaklı strese uzun süre maruz kalma sonucunda oluşabilecek olumsuzluklardan biridir. Mesleki stres ve tükenmişlik profesyonel sürücülerde birtakım olumsuz bireysel ve kurumsal sonuçlara yol açabileceği gibi, sürücü davranışlarını da etkileme potansiyeline sahiptir. Mevcut çalışmanın amacı, prof...
The relationship between corporate entrepreneurship and innovation and the moderating effect of transformational leadership
Soyal, Barış; Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı; Department of Science and Technology Policy Studies (2020)
Innovation has one of the most important activities for ensuring competitiveness and development which results in sustainable economic growth.Innovation is encouraged by corporate entrepreneurship which challenges bureaucracy and promotesentrepreneurial behaviorswithin an organization. Corporate entrepreneurial environmentis the stimulator ofinnovation within large companiesthrough development of new opportunities, renewing processes, implementationof new methods,andexploitat...
Profesyonel sürücülükte sürücü davranışlarına yönelik nitel bir çalışma
Yılmaz, Şerife; Öz, Bahar; Özkan, Türker (2019-04-01)
Sürücü hatası kazaların meydana gelmesinde önemli bir paya sahiptir. Profesyonel sürücüler de trafikte uzun saatler geçirdiğinden kazalara karışma olasılığı yüksek olan bir gruptur. Fakat literatürde profesyonel sürücülerin sürücü davranışlarını tespit etmeye ve anlamaya yönelik yapılmış nitel çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışma kapsamında profesyonel sürücülerin trafikte sergiledikleri sürücü davranışları derinlemesine incelenmiştir. Bu amaçla, farklı profesyonel sürücü gruplarından 26 sürücü ile yarı yap...
Citation Formats
E. Aytekin and M. Işıksal Bostan, “Profesyonel Gelişim Modeli Matematik Koçluğuna İlişkin Algılar,” presented at the 8th International Eurasian Educational Research Congress Online, Aksaray, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1A2FwcDFC3dmRDvB12jBoHcPyHUKVql94/view.