Maden Kompleksine ait derin denizel istiflerin planktonik foraminifer toplulukları (Doğu Türkiye)

2021-05-24
Atakul Özdemir, Ayşe
Altıner, Sevinç
ÖZDEMİR, YAVUZ
MERCAN, ÇAĞRI
OYAN, VURAL
Güleç, Nilgün Türkan
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Suggestions

Probabilistic modeling of operational dynamic water balance system for a mining facility
Pelenk, Ümit Giray; Yılmaz, Koray K.; Department of Geological Engineering (2019)
Water management in any environment is quite difficult and complex not only because of the effort that is required to comply with the environmental regulations but also due to the dynamic nature of the system not well suited for the deterministic approaches. As a result, probabilistic approaches are developed to make decisions that can actually represent the uncertainties quantitatively as probability distributions. Such methods, considered to be the best practice in mining industry, are very useful to make...
Analysis of mine accidents and financial consequences to gli mines
Özkan, Gökay; Güyagüler, Tevfik; Department of Mining Engineering (2007)
The expenditures resulting from work accidents is increasing every year. Among the other work accidents, mine accidents result important loss of time, money and lives. From the point of view of mine accidents, studies about cost of mine accidents need some contributions. In this thesis, cost of mine accidents to worker, employer, and total economy of country will be analysed in the light of data from Ministry of Labour, Social Security and Social Insurance Institution, and Türkiye Coal Enterprises. General ...
Maden Kaynaklarının Yönetimi Bağlamında Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesinin Rolü
Güneş, Şule (2020-01-01)
Bölge olarak adlandırılan derin deniz yatağı, İnsanlığın Ortak Mirası (İOM) olarak kabul edilmiş, burada bulunan maden kaynaklarının yönetimi, Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi’ne (UDYO) verilmiştir. Bu çalışmada, öncelikle İOM kavramının sömürge yönetimlerinden kurtulan toplumlar açısından önemi ve deniz hukukuna etkisi incelenmekte; ikinci olarak bu kavramın uygulamaya aktarılmasında başlıca sorumluluğu olan UDYO’nun yetkileri ele alınmaktadır. Bölge’deki madencilik faaliyetlerinde tüm devletler, ‘deste...
Maden Atık Barajlarının Geoteknik Özellikleri Ve Stabilitesi
Huvaj Sarıhan, Nejan(2011-12-31)
Atık barajları, maden işletimi sonucu ortaya çıkan çoğunlukla sulu (slurry) kıvamdaki maden atıklarının çevreye yayılarak zarar vermesini önleyecek şekilde depolanması için yapılır. Baraj gövde malzemesi olarak, arazideki doğal malzeme ve maden atığı/pasası ile bunların karışımından oluşturulan toprak/kaya dolgu kullanılır. Son 30 yılda maden sektöründe, ciddi boyutlarda can ve mal kaybına yol açmış, ve çevresel felaketlere neden olmuş önemli atık barajı stabilite problemi yaşanmıştır. Ülkemizde bir kaza da...
Development of a multi-scenario simulation model for spare parts inventory optimization in mining operations
Şenses, Sena; Gölbaşı, Onur; Department of Mining Engineering (2021-8)
The growing market competition compels many industries to change their operational structures at strategic and operational levels dramatically. It has been recognized that inventory management requires continuous monitoring and improvement and it is vital for businesses to ensure smooth operations by avoiding production loss and reducing the overall cost of inventory. For various production companies operating in different industries, inventory is considered as one of the most expensive assets. Among differ...
Citation Formats
A. Atakul Özdemir, S. Altıner, Y. ÖZDEMİR, Ç. MERCAN, V. OYAN, and N. T. Güleç, “Maden Kompleksine ait derin denizel istiflerin planktonik foraminifer toplulukları (Doğu Türkiye),” presented at the 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100522.