Olmak ya da olmamak: Planlamanın Meşruiyeti üzerine bir tartışma

2022-09-15
9. Türkiye Şehircilik Kongresi

Suggestions

Kimlik, söylem ve siyaset: Doğu-Batı ayrımında Refah Partisi geleneği
Dağı, İhsan Duran (Imge, 1998-01-01)
Son yillarda Türkiye de yasanan önemli bir siyadal ve toplumsal olgu olarak Refah Partisi ile onun yerine olusturulan Fazilet Partisi ni anlamaya çalisan akademik bir çabanin eseri olan bu kitap, üzerinde hiç durulmayan , fakat RP geleneginin anlasilmasi için kilit bir konu olan Bati sorunsali-dis politika ekseninde yogunlasmistir. Kitap, 1993-94 ögretim yilindan bu yana ODTÜ Uluslararasi Iliskiler Bölümü nde, Ihsan D. Dagi tarafindan verilen, Ortadogu da Siyasal Radikalizm isimli yüksek lisans dersi çerçev...
The analysis of alienation [Entfremdung] in being time from a Marxist perspective
Keskin, Eda; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2010)
In this thesis, the problem of human being’s alienation from its own Self, society, species-being, objects (products) and labour, which occurs in capitalist modernity through the formation of mass cultures, is analyzed in the conceptual context of Being and Time. In this respect, it is discussed that Heideggerian philosophy is not at odds with Marxism in contrast to Theodor W. Adorno’s arguments in The Jargon of Authenticity. Additionally, the claim of this study is that Heidegger’s ontologico-existential p...
Toplumsal değişimi anlamak: Toplumsal farklılıkların üniversite öğrencileri tarafından algılanması
Birlik, Nurten; Erdem, Özge(2017-12-31)
Toplumsal ilişkiler yaş, din, ırk, sınıf, cinsiyet gibi toplumsal farklılıklar arasındaki güç ilişkileriyle sürmekte ve eğitim de bu güç ilişkilerinin bir parçası olarak var olan toplumsal ilişkilere ve pratiklere meşruiyet kazandırmaktadır (Ökten, 2009). Eğitimin ve öğrenim görmekte olan bireylerin toplumsal farklılıklara bakışlarının eğitim süreçlerinde değişebileceği varsayılmakta ve özellikle bireylerin toplumsal farklılıklara önyargılı bir şekilde bakmasını önlemek ve toplumsal mutabakatı sağlamak amac...
The Role of sociocultural practices in the transformation and re-structuring of streets: a case study of bağdat street in İstanbul
Lotfata, Aynaz; Ataöv Demirkan, Anlı; Tekeli, İlhan; Department of City and Regional Planning (2014)
Urban space, as a sociocultural phenomenon, is (re)constructed as a result of changes in the contextual attributes, from global to local scales. Contemporary urban spaces are involved in inter- disciplinary development and transformation aimed at creating a living, resistant and inclusive place. The large Turkish cities should take advantage of the inter-disciplinary development with the increasing complexity of socio-economic and spatial relations. This study hypothesizes that the sociocultural reality of ...
Politics, law and morality: David Hume on justice
Eryılmaz, Enes; Turan, Şeref Halil; Department of Philosophy (2011)
This thesis evaluates David Hume’s notion of justice by examining the coherence in his legal, moral, and political philosophy. It is argued that on the whole, Hume’s use of the concept justice is coherent in his theories of law, ethics, and politics. To this end, firstly, Hume’s moral thought is examined in detail. Secondly, his legal theory and his position in legal philosophy are considered with references to its moral aspects. Next, Hume’s notion of justice is examined in its relation with the state. It ...
Citation Formats
A. B. Büyükcivelek, “Olmak ya da olmamak: Planlamanın Meşruiyeti üzerine bir tartışma,” presented at the 9. Türkiye Şehircilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100842.