Matematik ve Fen Bilimlerinin Bütünleştirilmesi: Parmak İzi Etkinliği

2018-10-06
SAVRAN GENCER, AYŞE
Kazak, Sibel
13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Suggestions

Matematik Öğretiminin Temelleri İlkokul
İşler Baykal, Işıl (null, Anı Yayıncılık, 2019-01-01)
Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinin İspat Anlayışları
Sevinç, Şerife; MAVİ, SİNAN (2018-10-06)
Matematik Öğretmenlerinin Matematik Problemi Kurma Süreçlerini Kullanmadaki Performansları
Şahin, Baki; Bulut, Safure; Erbilgin, Evrim (null; 2016-06-15)
Eğitim sürecimizin boyunca matematik derslerinde problem adı altında çok sayıda soru çözeriz. Bu problemler daha çok konu sonlarında verilir ve dört işlem becerisini yoklamaya dönüktür( Heddens ve Speer, 1997). Problemler öğretmen tarafından belirlenir ve öğrencilere sunulur. Öğrenciler seviyelerine uygun ilk kez karşılaştıkları problemleri çözerken kazanmış oldukları matematik bilgilerini ilişkili bir şekilde, akıl yürütme süreçlerini kullanarak sonuca ulaşırlar. Eğer bu problemler öğrencinin seviyesinde d...
Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin ispat anlayışları
Mavi, Sinan; Sevinç, Şerife (null; 2018-10-06)
Günlük hayatta kişiyi ikna etmek ve doğruluğunu göstermek istediğimiz durumlarda kullandığımız ispat, matematikte birçok rolü ve fonksiyonu olan temel bir konudur. Son zamanlardaki matematik eğitimindeki gelişmeler de ispatın son derece önemli olduğunu göstermektedir (Hanna, 2000). İspat, sadece gerekçelendirme amacıyla değil aynı zamanda gösterim, açıklama, keşfetme ve sistematikleştirme için de kullanılır (De Villiers, 1995). Çoğu öğrenci tarafından ispatın genel olarak sonuçların doğruluğunu göstermek iç...
Assessment of preservice mathematics teachers’ knowledge for teaching statistics
Mercimek, Oktay; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2013)
The purpose of this study is to assess preservice teachers’ mathematical knowledge for teaching statistics (MKT-S). For this purpose, MKT-S instrument consisting of two dimensions, ‘content knowledge’ (CK) and ‘pedagogical content knowledge’ (PCK) was developed, and applied to 659 preservice middle school mathematics teachers (PTs). Confirmatory factor analysis showed that CK and PCK are two different dimensions of mathematical knowledge of teaching statistics. It was found that CK factor scores were highly...
Citation Formats
A. SAVRAN GENCER and S. Kazak, “Matematik ve Fen Bilimlerinin Bütünleştirilmesi: Parmak İzi Etkinliği,” presented at the 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100843.