Tasarım Kavramının Hukuktaki Gelişimi ve Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeye Yansımaları

Download
1996-03-12
Tasarımda Evrenselleşme: 2. Ulusal Tasarım Kongresi

Suggestions

Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları
Elibol, Gülçin Cankız; Korkut, Fatma; Hasdoğan, Gülay Fatma (2011-12-09)
Tasarım Yaklaşımı ve Tasarım Odaklı Düşünme
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2018-09-10)
Fostering Creative Cognition In Design Education: A Comparative Analysis Of Algorithmic And Heuristic Educational Methods In Basic Design Education
Çiğdem, Zeynep; Ürey, Uysal (2021-6-8)
This research aims to examine the impact of algorithmic and heuristic educational methods in basic design education in an attempt to see their effects on the development of the creative cognition of students. The impact of educational methods in the development of creativity and creative problem-solving ability in design education has been addressed by a limited number of studies. The impact of algorithmic and heuristic educational methods in basic design education, on the other hand, has not been studied a...
An Innovative Design Education Approach: Computational Design Teaching for Architecture
Çolakoğlu, Birgül ; Yazar, Tuğrul (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
This paper describes an innovative design education approach developed to explore new intellectual and theoretical directions of design generation. It utilizes algorithms as a tool for introducing the concept of design computing to graduate students of architecture. The graduate course titled “Designing the Design” is thus developed. The aim of the course is to introduce to the students of architecture the computational design thinking and the new emerging language and method of designing. Examples from the...
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Citation Formats
G. F. Hasdoğan, “Tasarım Kavramının Hukuktaki Gelişimi ve Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeye Yansımaları,” presented at the Tasarımda Evrenselleşme: 2. Ulusal Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1996, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101039.