Fen, Çevre ve Mühendislik Bilimlerinde Metaverse Potansiyeli

2022-06-08
Sağır, Çağdaş
KURTULUŞ, BEDRİ
Kurtuluş, Dilek Funda
Eğitim Bilimlerinde Dijital Dönüşüm: Metaverse Bilim Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Citation Formats
Ç. Sağır, B. KURTULUŞ, and D. F. Kurtuluş, “Fen, Çevre ve Mühendislik Bilimlerinde Metaverse Potansiyeli,” presented at the Eğitim Bilimlerinde Dijital Dönüşüm: Metaverse Bilim Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/104588.