Bir topçu roket fırlatıcısının atış dinamiğinin fırlatma hatalarına etkilerinin incelenmesi

2004-6
Cömert, Mutlu D.
Özgüven, Hasan Nevzat
Modern kara kuvvetlerince kullanılan topçu roketi sistemleri, topçu birliklerinin vurucu gücünü önemli oranda artırmaktadır. Genellikle batarya düzeninde kullanılan çok namlulu roketatarların, hızlı konuşlanabilme, atışı kısa sürede yapıp atış mevziini hızla terkedebilme, kısa sürede çok miktarda mühimmatı uzun menzillere sevkedebilme gibi önemli getirileri vardır. Topçu roketi sistemlerinde; güdümsüz roketlerin uçuş sırasında maruz kaldıkları aerodinamik etkiler, roketlerdeki kaçınılmaz üretim sapmaları ve fırlatma sırasında oluşan ilk hatalar gibi etkenler nedeniyle hedef etrafında belirli bir saçılım oluşmaktadır. Fırlatma sırasında oluşan hatalar, güdümsüz roketlerde uçuş sırasında telafi edilemediğinden, hedeften önemli sapmalara yol açabilmektedirler. Gerekli atış doğrultusundan sapmalar ilk yönlendirme hatalarından, sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan sapmalardan, üretim hatalarından ve fırlatma sırasında roket ile fırlatıcısı arasındaki dinamik etkileşimden kaynaklanan hareketlerden oluşur. Bu çalışmada öncelikle fırlatma işleminin safhaları açıklanmakta, daha sonra roket-fırlatıcı etkileşimlerinin fırlatma sırasında oluşan hatalara etkilerinin incelenmesi için geliştirilen ayrıntılı bir matematiksel modele dayanan bir yöntem sunulmaktadır. Geliştirilen yöntem ve buna dayanan bilgisayar yazılımları kullanılarak yapılabilen ve tasarım için önemli yarar sağlayan ayrıntılı fırlatma benzetimlerinin örnek sonuçları verilmektedir.
SAVTEK 2004, SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (24-25 Haziran 2004,)
Citation Formats
M. D. Cömert and H. N. Özgüven, “Bir topçu roket fırlatıcısının atış dinamiğinin fırlatma hatalarına etkilerinin incelenmesi,” ODTÜ, Ankara, Türkiye, 2004, p. 39, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/105173.