Yatak Boşlukları İçeren Dişli-Mil-Yatak Sistemlerinin Matematik Modellenmesi ve Dinamik Analizi

2007-6
Bu çalışmada; dişli-rotor sistemlerinin, dişli boşluğunu ve elastik olarak modellenen yataklardaki boşlukları da dikkate alan, doğrusal olmayan matematik modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model, sonlu elemanlar yönteminin sağladığı değişik geometrileri inceleyebilme avantajıyla, doğrusal olmayan sistemlerin analizi için önceki çalışmalarda geliştirilmiş analiz yönteminin olanaklarını birleştirmektedir ve yatak boşluklarının sistemin dinamiğine etkisinin ayrıntılı şekilde inceleyebilmektedir. Bu modeli kullanarak dinamik analiz yapmak üzere geliştirilen yazılım, statik iletim hatasını ve dişliler arasındaki direngenliği tipik bir dişli döngüsündeki temas noktaları için hesaplayan Yük Dağılım Programı’nın (LDP) çıktısını girdi olarak kullanmaktadır. Modelde, zamanın fonksiyonu olan kavrama direngenliğinin ortalama değeri kullanılmakla birlikte, kavrama direngenliğinin zamanla değişiminin tahrik etkisi, sisteme yer değiştirme girdisi olarak etkiyen statik iletim hatası şeklinde dolaylı olarak dikkate alınmıştır. Geliştirilen matematik model ve yazılım (NLGRD 3.0), literatürde verilen örnek sistemlere uygulanmış ve elde edilen sayısal sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılarak model doğrulanmıştır.
13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, UMTS (7-9 Haziran 2007)
Citation Formats
N. E. Gürkan and N. G. Gençer, “Yatak Boşlukları İçeren Dişli-Mil-Yatak Sistemlerinin Matematik Modellenmesi ve Dinamik Analizi,” Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye, 2007, vol. 2, p. 465, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/105352.