Bölgesel Yapısal Değişikliğe Uğrayan Yapıların Dinamik Analizi İçin Geliştirilen Yazılım ve Havacılık Yapılarına Uygulanması

2007-6
KÖKSAL, Sertaç
CÖMERT, Mutlu D.
Özgüven, Hasan Nevzat
Bu çalışmada; bölgesel değişikliğe uğrayan yapıların dinamik cevaplarını hesaplayabilmek amacıyla geliştirilen, biri yazarlar tarafından yakın zamanda geliştirilmiş bir yöntem olmak üzere üç farklı yöntemi kullanabilen bir yazılım tanıtılmıştır. Yapısal Değişiklik Araç Kutusu olarak adlandırılan bu yazılım, yapının dinamik analizi için MSC Nastran© programının titreşim biçim analizi sonuçlarını kullanmakta, yapıdaki bölgesel değişikliklerin yapının frekans tepki fonksiyonlarını nasıl değiştireceği, programlanan üç yöntemden istenilen biriyle hesaplanabilmektedir. Yöntemlerin hepsi kesin sonuçları verdikleri için, bu yöntemler sadece çözüm süreleri açısından karşılaştırılmışlardır. Geliştirilen yazılımın uygulaması literatürde kullanılan ölçekli bir uçak modeli için verilmiştir. Yapısal değişiklik analizi sonuçları, değiştirilmiş uçak yapısının deneysel olarak elde edilen sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, UMTS (7-9 Haziran 2007)
Citation Formats
S. KÖKSAL, M. D. CÖMERT, and H. N. Özgüven, “Bölgesel Yapısal Değişikliğe Uğrayan Yapıların Dinamik Analizi İçin Geliştirilen Yazılım ve Havacılık Yapılarına Uygulanması,” Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye, 2007, vol. 2, p. 477, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/105361.