Collectorless flotation of Dereköy-Şebinkarahisar/Giresun lead and zinc sulphide ore with sodium sulphide.

1993
Ceylan, Hidayet

Suggestions

Octet-Octet Meson, Decuplet-Octet Meson Geçişleri, Ağır Baryonların Zayıf Bozulmaları Ve Magnetic Momentlerinin Araştırılması
Savcı, Mustafa(2010-12-31)
Son iki yıldır deneysel yüksek enerji fiziğinde ağır quark içeren Σb, Σb*, Ξb, Ωc gibi baryonlar gözlendi. Bununla birlikte, düşük enerjilerde, hafif quarklardan oluşan baryonların özellikleri konusunda yeni bulgular elde edildi. Projenin ilk kısmında hafif octet-octet meson ve hafif decuplet-octet baryonlarının mesonlar ile etkileşmesi incelenecektir. Burada amaç hafif quark içeren hyperon-hyperon, hyperon-meson geçişlerinde ortaya çıkan etkileşme sabitlerinin hesaplanmasıdır. Bu etki...
Friction Reducing Composite Plating in Rocket Launchers. Uluslararası le
Saraloğlu Güler, Ebru; Karakaya, İshak (null; 2017-12-01)
Composite plating is commonly used for reducing friction and wear. It is a method that can be used in the environments exposed to friction such as rocket launchers. Steel specimens were coated by nickel including MoS2 particles in this study. The effects of MoS2 particle concentration and particle size on the coefficient of friction and the amount of wear were determined by pin on disc tribometer. It is revealed that the particles with small size and high concentration are more effective in decreasing the f...
Octet,decuplet Baryonları Ve Decuplet-Octet Geçişlerinin Electromagnetic Form Factor'ları
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa(2013-12-31)
Lacustrine mineral facies of the neogene Pelitçik basin (Galatean volcanic province).
Süzen, Mehmet Lütfi; Türkmenoğlu, Asuman; Department of Geological Engineering (1996)
Specrtal collocation yaklaşımı ile eğimli bir kumsala tsunami tırmanışının sayısal benzetimi
Kanoğlu, Utku; Tarman, Işık Hakan(2003-12-31)
Uzun dalgalar olarak nitelendirilen tsunamiler ulaştıkları kıyılara en çok zarar veren dalgalardır. Son yıllara kadar tsunamilerden korunma amacıyla kıyıya yapılan koruma duvarlarının ve tsunami uyarılarının yapılmasında sadece tarihi verilerden yararlanılmaktaydı. Son yıllarda sayısal çözümleme yöntemleri kullanılarak tsunami tehlikesi altında bulunan kıyılar için acil durum planlamasında kullanılmak üzere su basma haritaları çıkarılmaya başlanmıştır. Tsunami dalgalarının uzay ve zamana göre evriminin mode...
Citation Formats
H. Ceylan, “Collectorless flotation of Dereköy-Şebinkarahisar/Giresun lead and zinc sulphide ore with sodium sulphide.,” Middle East Technical University, 1993.