“Yol Ayrımı” Filmi’nin Bowen Aile Sistemleri Teorisi’nin Temel Kavramları Açısından Değerlendirilmesi

2023-9-30
Gültekin Arayıcı, Sema
Tekinsav Sütçü, Günay Serap
Bu çalışmada aile sistemleri teorisinin temel kavramları açıklanmış, ardından Yol Ayrımı filmi kapsamında bu kavramların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; aile sistemleri teorisinin temel kavramları olan benliğin farklılaşması, üçgen, kardeş konumu, çekirdek ailenin duygusal sistemleri, aile yansıtma süreci, duygusal kopma, toplumsal gerileme, kuşaklar arası geçiş süreçleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan inceleme sonucunda aile analizine temel olan “Mazhar” karakterinin hem ebeveynlerinden hem de kendi çocuklarından farklılaşma düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. Buna ek olarak filmde gözlemleme imkânı bulduğumuz Mazhar’ın hem çekirdek ailesi hem de annesiyle olan ilişkisinde üçgenler, duygusal geri çekilme, çekirdek ailenin duygusal sistemleri, kardeş konumu, aile yansıtma süreci gibi aile sistemleri teorisinin temel kavramlarının mevcut olduğu söylenebilir. Sonuç olarak “Yol Ayrımı” filminin aile sistemleri teorisinin temel kavramları açısından incelenmesi uygun bulunmuş; filmde yer alan sahneler, diyaloglar ve olay örüntüleri aile sistemleri teorisinin temel kavramları kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın, Bowen’ın teorisini anlamak ve uygulamak isteyen alan araştırmacıları ile uygulayıcılarına önemli bir kaynak sağlayabileceği düşünülmektedir.
Citation Formats
S. Gültekin Arayıcı and G. S. Tekinsav Sütçü, ““Yol Ayrımı” Filmi’nin Bowen Aile Sistemleri Teorisi’nin Temel Kavramları Açısından Değerlendirilmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 612–635, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106029.