İşletmelerde sermaye yatırımlarının planlanması, semaye maliyeti ve belirsizlik.

1966
Var, Turgut
Citation Formats
T. Var, “İşletmelerde sermaye yatırımlarının planlanması, semaye maliyeti ve belirsizlik.,” Ph.D. - Doctoral Program, Middle East Technical University, 1966.