Missile trajectory optimization using genetic algorithm

Download
2001
Soyluoğlu, Meltem

Suggestions

Alevi struggles
Zırh, Besim Can (Springer International Publishing, 2019-01-01)
Altındiş, Emrah
Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Çetin, Sıdıka ; Kahya, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Köy Enstitüleri; temelde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin teknik ve ekonomik yetersizliklerle dolu koşulları içinde, köylerde eğitim ve öğretim işlerini görecek ve sağlık, tarım gibi konularda köylüye öncülük edecek, kendisi de köylü olan öğretmenler yetiştirme amacıyla kurulmuş özgün eğitim kurumlarıdır. Toplam nüfusun % 83,4’ünün kırsal bölgelerde yaşadığı ve bunların büyük bir çoğunluğunun da eğitimden yoksun olduğu ülkemiz koşullarında Köy Enstitüleri, dönemin eğitim faaliyetleri içinde ayrıcalıklı bir konum...
Attitude and Orbit Control of a Solar Sail Spacecraft for Responsive Operational Concept
Polat, Halis Can; Tekinalp, Ozan; Department of Aerospace Engineering (2021-6-15)
Utilization of the propellant-free thrust capability of Solar Sail Spacecraft (SSS) is addressed. For this purpose, an elliptical orbit with a very low perigee altitude and an apogee altitude high enough to have solar sail acceleration is proposed for Earth observation mission. In the mission part, regional observation tasks are carried out that take place in very Low Earth Orbit region. The orbit maintenance and control are handled in the high altitude regions. The baseline SSS design is accomplished and p...
DOMESTICATION OF MEDIA: A SPATIAL INQUIRY INTO MODERN TURKISH CONTEXT
Tükenmez, Başak; Özgenel, Lale; Department of History of Architecture (2021-10)
The thesis surveys the domestication of media in the modern Turkish context since the 20th century, with a particular focus on the design, representation, and production of domestic space in architectural practice. The house and media relationship that has been structured in conjunction with industrialization and economy, consumption and culture, and public and private since the 19th century, has evolved into a more direct one with the introduction of electronic media, particularly radio, television, and pe...
How Do The Fourth Year Students Of Faculty Of Economic And Administrative Sciences ( Metu) Experience And Manage The Transition From School To Work?
Bayırbağ, Mustafa Kemal(2011-12-31)
Çalışma, ODTÜ İİİBF 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası işe hazırlık, iş bulma süreci ve bu süre içinde karşılaştıkları sorunlarla nasıl başa çıktıklarına odaklanmaktadır. Çalışmanın temel kaygısı, üniversite sınav sistemin, üniversitede aldıkları eğitimin ve iş giriş sınavlarının (KPSS türü), emek piyasasına girişlerini nasıl yönlendirdiğine bakmaktadır. Çalışma, yaklaşık 400 adet İİBF 4. sınıf öğrencisi ile yapılacak bir anketi (yaklaşık geri dönüş oranı %50 olarak beklenmektedir), ve 43 adet derinl...
Citation Formats
M. Soyluoğlu, “Missile trajectory optimization using genetic algorithm,” Middle East Technical University, 2001.