Symbolism within 'formalism': In contemporary Turkish architectural discourse

Download
1998
Civelek, Yusuf

Suggestions

Symbol space and meaning in hittite architecture
Onurlu, Sema; Güven, Suna Naziyet; Department of History of Architecture (2004)
The importance of the Hittites derives from the fact that they were an organized central power extending over a large territory within which a number of societies maintained their language, culture and traditions. The archaeological findings of Hattusha, the Hittite capital reveal that the city had reached its maximum limits during the Great Kingdom period and the most magnificient and monumental buildings of the city are dated to this period. Yazilikaya, the open air sanctuary which reached to its final fo...
REPRESENTATION AND HISTORIOGRAPHY IN MODERN TURKISH ARCHITECTURE (1984)
Yakupoğlu, Gizem; Özkaya, Ayşe Belgin; İmamoğlu, Bilge; Department of History of Architecture (2021-8)
Modern Turkish Architecture (1984) is one of the first publications to evaluate the development of architecture in Turkey by relating it to the contexts within which architectural works were produced. The book, covering a broad timeline of architectural production between the final years of the Ottoman Empire and the 1980s, has a historiographical significance, in addition to its continuing importance in education and academic studies. Modern Turkish Architecture (1984) is the outcome of a photographic exhi...
Mural as public art in urban fabric: An attempt to link configurational approach to perceptual morphology
Demir Türközü, Cansu; Çalışkan, Olgu (2021-12-01)
The intrinsic relationship between art and the public has changed as public art has greater visibility in contemporary urban space. Especially following the growing interest in placemaking in spatial planning and design, many cities in different countries tend to experience an unprecedented transformation of urban space displaying various modes of artistic performances open for the public. As a visual art, the mural could be considered one of the leading creative activities in the cities' public domain. The...
Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî
Durmuş, Serap ; Öymen Gür, Şengül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Bu çalışmanın odağını oluşturan metin, 1873 yılında Osmanlı yazarları tarafından Viyana Dünya Sergisi için hazırlanan ve Osmanlı mimarisinin tarih ve kuramı üzerine yazılmış ilk eser olan “Usûl-i Mimâri-i Osmânî”dir. Metin, “retorik” (belâgat/söz bilimi, söylem sanatı) üzerine yapılan kuramsal incelemelerden oluşturulan metodoloji çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma 1873’te yayımlanan Usûl-i Mimâri-i Osmânî’yi; Türk mimarisi üzerine ilk söylem geliştirme girişimi, dolayısıyla mimari kuram denemesi olarak de...
Architecture and the Question of Urbanity in the Formation of the New Central Business District of Izmir
Soysal, Zeynep; Bilsel, Fatma Cânâ (2019-10-10)
Büyük ölçekli kentsel projeler “marka şehir” olma sürecinde yerel yönetimler için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu projeler genel olarak yapılaşma üzerinden gayrimenkul geliştirmeye yönelik projelerdir. Yönetimler bu şekilde uluslararası yatırımcıları kendi kentlerine çekmeyi hedeflerler. Bu bağlamda, 2001 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, terkedilmiş eski endüstri bölgesinin merkezi iş alanına dönüştürülmesini öngören “İzmir Liman Bölgesi için Kentsel Tasarım Uluslararası Fikir Yarışması’nı” açmıştı...
Citation Formats
Y. Civelek, “Symbolism within ‘formalism’: In contemporary Turkish architectural discourse,” Middle East Technical University, 1998.