Modeling of Akarşen (Murgul-Artvin) volcanogenic massive sulfide deposit

Download
1999
Harmanlı, Aslı
Citation Formats
A. Harmanlı, “Modeling of Akarşen (Murgul-Artvin) volcanogenic massive sulfide deposit,” Middle East Technical University, 1999.