Coupling of numerical modeling and GIS in flood analysis Çayboğazı stream case

Download
1999
Bağa, İpek

Suggestions

Could we create a training set for image captioning using automatic translation? Görüntü Altyazilama için Otomatik Tercüeyle Eǧitim Kümesi Oluşturulabilir mi?
Samet, Nermin; Duygulu, Pinar; Akbaş, Emre (2017-05-18)
Automatic image captioning has received increasing attention in recent years. Although there are many English datasets developed for this problem, there is only one Turkish dataset and it is very small compared to its English counterparts. Creating a new dataset for image captioning is a very costly and time consuming task. This work is a first step towards transferring the available, large English datasets into Turkish. We translated English captioning datasets into Turkish by using an automated translatio...
Coastal scenic evaluation, a pilot study for Çıralı
Gezer, Evrim; Ergin, Ayşen; Department of Civil Engineering (2004)
It is well known that, socioeconomic development in coastal regions is in many respects are more rapid than elsewhere. The rapid development has been the outcome of recognition of these regions as a means providing ideal conditions for relatively cheap transport, food and mineral resource, petroleum, natural gas, agricultural and industrial development, housing and recreation, etc. Therefore, coastal areas are under threat due to forcing function of human activities. A novel technique addressed scenic evalu...
Covid-19 Sürecinde Depresyon, Stres, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Zorlayıcı Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişkiler
Çelik, Fatih; Diker, Ersin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hızlı bir şekilde dünyanın birçok yerine yayılmış ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Bu virüsün fiziksel ve biyolojik etkisinin yanı sıra, önemli psikolojik etkileri de ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin başında, depresyon, stres ve kaygı gibi bazı psikolojik rahatsızlıklar gelmektedir. Bu süreçte, insanlar özellikle bilgi edinme ve sosyal destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal medya platformlarını dah...
Covid-19’un İktisadi Etkileri
Taymaz, Erol (TTB, 2020-01-01)
Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademik İlgiyi Etkileyen Anneye Ait Faktörler: Bir Yol Analizi
Aydoğdu, Ezgi; Kazak Berument, Sibel; Tahiroğlu, Deniz; Şahin Acar, Başak (2021-04-08)
Citation Formats
İ. Bağa, “Coupling of numerical modeling and GIS in flood analysis Çayboğazı stream case,” Middle East Technical University, 1999.