Modifications in development plans: A case study of Ankara

Download
1999
Ulusoy, Hülya

Suggestions

Modifying urban physical development plans in metropolitan cities: case of Ankara
Bademli, R S Belgü; Bademli, R. Raci; Keleş, Ruşen; Department of City Planning (1998)
İmar Planı Değişiklikleri Ve Yargı Denetimi
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997-12-5)
Bu çalışmanın amacı, yukarıda genel çerçevesi verilen kuramsal tartışmaya katkı yapmaktan çok, yürürlükteki mevzuat kapsamında, plan değişikliklerinde uyulması zorunlu çerçevenin yargı kararları örnekleriyle daha açık ve belirgin bir biçimde sunulmasıdır. Bu çerçevenin sınırlarının bilinmesi, kanımca, Türkiye'de plan uygulamalarında karşılaşılan sorunların tanınması ve giderek bu bağlamda önerilecek yeni düzenlemelerin tasarlanması için de bir başlangıç olacaktır.
Transformation of urban sphere: Hacibayram square and its environment, Ankara
Yardımcı, Sinem; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2008)
The aim of this thesis is put forward a critical inquiry into the new advent neoliberal publicity and the spatiality which brought forth by this emergent publicity in Ankara thereby interrogating some key concepts such as neoliberalism, neoliberal urbanization, public space and publicity. “The Renovation Project of Ankara Historical City Center” will be assessed owing to constitute a model for understanding the tendencies in the planning of public spaces of Ankara for the last two decades. Considering the v...
Developments in dryland wheat production : an analysis with discrete variables for a case study from Turkey
Bıçak, Hasan Ali; Department of Economics (1979)
Türkiye’de Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler (1935-2000)
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-3-2)
Bu yazıda Türkiye’de nüfusun mekansal dağılımının 1935-2000 yılları arasındaki değişme süreci, değişik teknikler kullanılarak betimlenmeye çalışılacaktır. Bu betimleme için geliştirilecek grafiklerin, göstergelerin yorumlanması ise bu çalışmayı salt bir betimleme olmanın ötesine geçirerek ona analitik ve normatif nitelikler kazandırabilecektir (2). Bir ülkenin nüfusu demografik, ekonomik ve siyasal süreçler sonucunda o ülke mekanı üzerinde sürekli olarak yeniden dağılmaktadır. Bu nedenle, değişik yıllara il...
Citation Formats
H. Ulusoy, “Modifications in development plans: A case study of Ankara,” Middle East Technical University, 1999.