The shifting socio-economic status of teaching profession ; The teachers in Eskişehir

Download
1999
Boyacı, Adnan

Suggestions

The Changing Urban Policy Frameworks in Turkey since the mid 1980s
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2015-03-09)
The transformation of the republican people's party in the 1960s and 1970s
Kakizaki, Masaki; Erdoğan, Necmi; Department of Political Science and Public Administration (2002)
The Changing Role of Financial Stress, Oil Price, and Gold Price in Financial Contagion among US and BRIC Markets
Kocaarslan, Baris; Soytaş, Uğur; Sarı, Ramazan; Ugurlu, Ecenur (2019-09-01)
The objective of this paper is to explore the determining factors behind financial contagion between US and BRIC (Brazil, Russia, India, and China) equity markets. To this end, we investigate the effects of global macroeconomic factors on the time-varying correlations among these markets obtained by asymmetric dynamic conditional correlation method. Utilizing quantile regression analysis, we examine the determinants of financial contagion at different levels of time-varying correlations. The results of quan...
The Change In Open Areas And Spaces Around Buildings As A Result Of Rapid Urbanisation
Aslanoğlu Evyapan, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
Hızlı ve hazırlıksız kentleşme sonucu kent çeperleri, kent içi, ve yapıların yakın çevresi düzeylerinde açık alan ve açık mekanlar büyük ölçüde yitirilmektedir. Kentlilerin günlük yaşantısını en çok etkiliyor olması nedeniyle, yapılar yakın çevresi düzeyinde açık alan ve mekan kaybı üzerinde vurguyle durulması gereği bu araştırmayı başlatmıştır. Ankara'da ortalama değişim geçiren bir kent çevresi seçilerek, yapı yoğunlaşması evrimi ve yapı kübajlarındaki değişimin yakın çevre dış mekanlarında oluşturduğu ol...
The Change in Urban Policy Frameworks in Turkey since Mid-1980s
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2015-03-21)
Citation Formats
A. Boyacı, “The shifting socio-economic status of teaching profession ; The teachers in Eskişehir,” Middle East Technical University, 1999.