İnci Ayrancı Tansık

E-mail
ayranci@metu.edu.tr
Department
Department of Chemical Engineering
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Cloud height in stirred tanks: Identification of limitations and clarification of the definition
Altıntaş, Ezgi; Ayrancı Tansık, İnci (2023-02-01)
Cloud height is known as the height of the interface that forms between liquid-rich and solid-rich parts of a stirred tank at high solids concentrations. Formation of cloud height is undesired as mixing between the two par...
Turbulence Damping Above the Cloud Height in Stirred Tanks with 20-30 Weight Percent Glass Beads: Data for Multiphase CFD Simulations
Ayrancı Tansık, İnci; Kresta, Suzanne (2021-11-21)
Derişik Katı-Sıvı Karışımlarında Hız Profilinin Ultrasonik Doppler Hız Ölçüm Tekniği Kullanılarak Analizi ve Hız Profilinden Bulut Yüksekliğinin Tayini
Taşkın, Ahmet Fırat; Uludağ, Yusuf; Ayrancı Tansık, İnci (2021-06-12)
Tanecik Özelliklerinin ve Tanecik Konsantrasyonunun Bulut Yüksekliği Üzerindeki Etkilerinin Uzun Karıştırma Tanklarında İncelenmesi
Altıntaş, Ezgi; Ayrancı Tansık, İnci (2021-06-12)
Turbulence damping above the cloud height in suspensions of concentrated slurries in stirred tanks
Ayrancı Tansık, İnci (2021-02-01)
Poor mixing in the clear liquid layer above the cloud height has been reported by several authors. This study uses LDV measurements to quantify turbulence above the cloud using a liquid level of 1.5 T to remove the barrier...
Engel Uzunluğunun Karıştırıcı Güç Sayısına Etkisi
Ayrancı Tansık, İnci (2020-12-01)
Karıştırmalı tanklarda en önemli tasarım parametrelerinden bir tanesi güç tüketimidir. Tasarım, sürecin amacı ve güç tüketiminin birlikte değerlendirilmesi sonucu, en iyi sonucun en düşük güç tüketiminde elde edildiği sist...
Effect of dispersed phase feed time on the droplet size of Pickering emulsions produced in a stirred tank
Donmez, Dila; Ayrancı Tansık, İnci (Wiley, 2020-06-01)
The aim of this study was to investigate the effect of feed time of the oil phase on the average droplet size of Pickering emulsions produced in stirred tanks. Three types of impellers were tested: RT, up-pumping PBT (PBTU...
The Effect of the Change of Impeller Speed on the Droplet Size Distribution of Pickering Emulsions in a Baffled Stirred Tank
Abdulrasaq, Usman Kayode; Ayrancı Tansık, İnci (2020-01-01)
Engelli Karıştırmalı Tanklarda Karıştırıcı Hızı Değişiminin Pickering Emülsiyonlarının Damlacık Boyut Dağılımı Üzerine Etkisi
Abdulrasaq, Usman Kayode; Ayrancı Tansık, İnci (2020-01-01)
Pickering emülsiyonları, katı parçacıklar ile stabilize edilmiş emülsiyonlardır. Sürfaktan bazlı emülsiyonlara potansiyel bir alternatiftirler. Pickering emülsiyonunun kararlığı, dağılmış faz damlacıklarının büyüklüğü ile ...
The effect of hydrodynamic parameters on the production of Pickering emulsions in a baffled stirred tank
Abdulrasaq, Usman K.; Ayrancı Tansık, İnci (Wiley, 2019-10-01)
Pickering emulsions are potential industrial scale alternatives to surfactant-based emulsions. The stability of Pickering emulsions depends on the physicochemical nature of the liquid-particle interface and the hydrodynami...
Citation Formats