Sevinç Altıner

E-mail
altiner@metu.edu.tr
Department
Department of Geological Engineering
Scopus Author ID
Calibrating the Late Jurassic–Early Cretaceous shallow and deep marine bioevents by quantitative biostratigraphy: A synthesis from the Pontides Carbonate Platform (Turkey)
Atasoy, Serdar Görkem; Altıner, Demir; Altıner, Sevinç (2022-08-01)
© 2022 Elsevier B.V.The Late Jurassic–Early Cretaceous is an interval of unstandardized stages and includes the only Mesozoic system boundary without a Global Boundary Stratotype Section and Point – the Jurassic/Cretaceous...
Mezozoyik'te Standardize Edilmemiş Son Sistem Sınırı Olarak Kalan Jura – Kretase Geçişi Boyunca Sığ ve Derin Denizel Biyo-olaylarının Sayısal Biyostratigrafik Yöntemler İle Kalibrasyonu: Pontid Karbonat Platformundan Bir Sentez
Atasoy, Serdar Görkem; Altıner, Demir; Altıner, Sevinç (2022-05-09)
Geç Jura-Erken Kretase aralığı standardize edilmemiş birçok katı kapsamakta olup, Mezozoyik'te GSSP ile tanımlanmamış tek sistem sınırı olan Jura/Kretase (J/K) sınırını içermektedir. Tetis kuşağındaki derin denizel devamlı...
The Eurasian epicontinental sea was an important carbon sink during the Palaeocene-Eocene thermal maximum
Kaya, Mustafa Y.; Dupont-Nivet, Guillaume; Frieling, Joost; Fioroni, Chiara; Rohrmann, Alexander; Altıner, Sevinç; Vardar, Ezgi; Tanyas, Hakan; Mamtimin, Mehmut; Zhaojie, Guo (2022-05-01)
The Eurasian Epicontinental Sea sequestered 720-1300 Gt of organic carbon during the Palaeocene-Eocene Thermal Maximum, according to a palaeogeographic reconstruction and multi-proxy data from a sedimentary sequence in the...
Triassic Foraminifera from the Great Bank of Guizhou, Nanpanjiang Basin, south China: taxonomic account, biostratigraphy, and implications for recovery from end-Permian mass extinction
Altıner, Demir; Lehrmann, Daniel J.; Altıner, Sevinç; Summers, Mindi M.; Yu, Meiyi (2021-12-01)
Foraminifera are important components of tropical marine benthic ecosystems and their recovery pattern from the end-Permian mass extinction can yield insights into the Mesozoic history of this group. Here we report the cal...
Haymana Havzası’ndan (İç Anadolu, Türkiye) Geç Paleosen-Erken Eosen Pteropodları (Gastropoda: Euthecosomata)
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2021-05-26)
Bütün hayat döngülerini planktonik olarak geçiren Gastropoda Sınıfında yer alan Pteropoda Takımı’ndan Alttakım Euthecosomata’nın stratigrafik dağılımı (Kretase-Güncel) tam olarak ortaya konulmamıştır. Bunun iki nedeni ola...
Maden Kompleksine ait derin denizel istiflerin planktonik foraminifer toplulukları (Doğu Türkiye)
Atakul Özdemir, Ayşe; Altıner, Sevinç; ÖZDEMİR, YAVUZ; MERCAN, ÇAĞRI; OYAN, VURAL; Güleç, Nilgün Türkan (2021-05-24)
Çatak (Van) - Kozluk (Batman) Arasında Yüzeylenen Maden Kompleksi Volkaniklerine Ait İlksel Jeolojik ve Petrolojik Bulgular
MERCAN, ÇAĞRI; ÖZDEMİR, YAVUZ; OYAN, VURAL; Atakul Özdemir, Ayşe; Güleç, Nilgün Türkan; Altıner, Sevinç (2021-05-24)
Biostratigraphy and microfacies of the sedimentary sequences within volcano-sedimentary Maden Complex in Southeastern Turkey
Atakul Özdemir, Ayşe; Altıner, Sevinç; Tancan, Sesil; ÖZDEMİR, YAVUZ; MERCAN, ÇAĞRI; OYAN, VURAL; Güleç, Nilgün Türkan (2021-04-19)
Petrology of the volcanic/subvolcanic members of the volcano-sedimantery Maden Complex in Eastern Turkey
ÖZDEMİR, YAVUZ; MERCAN, ÇAĞRI; OYAN, VURAL; Atakul Özdemir, Ayşe; Güleç, Nilgün Türkan; Altıner, Sevinç (2021-04-19)
First record of late Campanian paieoceanographic and paieociimatic changes, Arabian platform, Mazidag-Mardin area, SE Turkey
Yılmaz, İsmail Ömer; Altıner, Sevinç; Kvacek, Jiri (2021-03-01)
The sedimentology, geochemistry and paleontology of the pelagic upper Campanian Maastrichtian Bozova Formation in the "Mazidag" (Mazidagi) - Mardin area, SE Turkey, reveal paleoceanographic and paleoecological changes for ...
Citation Formats