Gizem Fındık

E-mail
fgizem@metu.edu.tr
Department
Department of Psychology
Scopus Author ID
Trafik Kazazedelerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Ölümün Kıyısında, Yaşamın Derinliğine Bir Bakış
Kaçan-Bibican, Bilgesu; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (ODTÜ, 2023-9-30)
Türkiye’de yılda 1,1 milyon trafik kazası gerçekleşmekte ve bu kazalarda her yıl 6 binin üzerinde insanımız hayatını kaybederken 280 binin üzerinde insanımız da yaralanmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu kadar büyük sayıda ka...
Traffic Accidents in Contemporary Turkish Films A Qualitative Study
Kaçan, Bilgesu; Cantekin, Duygu; Fındık, Gizem (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Traffic accidents can be traumatic events. These traumatic events end up with different psychological reactions such as post-traumatic stress and post-traumatic growth. Media channels' framing can create social reality abo...
Road users’ evaluations and perceptions of road infrastructure, trip characteristics, and daily trip experiences across countries
Solmazer, Gaye; Azık Özkan, Derya; Ersan, Özlem; Kaçan, Bilgesu; Üzümcüoğlu, Yeşim; Fındık, Gizem; Lajunen, Timo; Özkan, Türker; Pashkevich, Anton; Öz, Bahar; Pashkevich, Maria; Danelli-Mylona, Vassiliki; Georgogianni, Dimitra; Berisha Krasniqi, Ema; Krasniqi, Muhamed; Makris, Evangelos; Shubenkova, Ksenia; Xheladini, Gentianë (2021-09-01)
Governments in every country have made attempts to encourage road safety, and road users’ perceptions of these attempts are crucial to understanding community needs and the effectiveness of road safety initiatives. However...
Yaşlı Sürücülerin Trafik Ortamlarındaki Yaşantıları: Sorunlar, Çözümler ve Yaşam Kalitesine Yansımalar Temelli Bir Nitel Çalışma
Fındık, Gizem; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Türkiye’deki yaşlı nüfusun artışı, sürücülüğün yaşlı bireyler için ehemmiyeti ve yaşlıların trafikteki karakteristik özellikleri birlikte düşünüldüğünde, sözü edilen grup için sorun teşkil eden durumların belirlenmesi ve ç...
A short scale of traffic climate across five countries
Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim; Ersan, Özlem; Kaçan, Bilgesu; Solmazer, Gaye; Azık, Derya; Fındık, Gizem; Özkan, Türker; Lajunen, Tımo Juhanı; Öz, Bahar; Pashkevich, Anton; Pashkevich, Maria; Danellımylona, Vassiliki; Georgogıannı, Dimitra; Berısha Krasnıqı, Ema; Krasnıqı, Muhamed; Makrıs, Evangelos; Shubenkova, Ksenia; Xheladını, Gentiane (2020-10-01)
The Traffic Climate Scale (TCS) measures the perceptions and attitudes of road users about the given traffic context with three dimensions: external affective demands, functionality, and internal requirements. The TCS was ...
A comparison of the relationship between individual values and aggressive driving in five countries
Fındık, Gizem; SOLMAZER, GAYE; ERSAN, ÖZLEM; ÜZÜMCÜOĞLU ZİHNİ, YEŞİM; Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker; Öz, Bahar; Pashkevich, Maria; Danelli-Mylona, Vassiliki; Georgogianni, Dimitra; Krasniqi, Ema Berisha; Krasniqi, Muhamed; Makris, Evangelos; Shubenkova, Ksenia; Xheladini, Gentiane (2020-07-01)
Values are supposed to transcend specific situations and contexts. A country-independent relationship is expected between individual values and aggressive driving. The purpose of this novel study was to investigate the rel...
Cross-cultural differences in driver aggression, aberrant, and positive driver behaviors
ERSAN, ÖZLEM; ÜZÜMCÜOĞLU ZİHNİ, YEŞİM; Azık Özkan, Derya; Fındık, Gizem; Kacan, Bilgesu; SOLMAZER, GAYE; Özkan, Türker; Lajunen, Timo; Öz, Bahar; Pashkevich, Anton; Pashkevich, Maria; Danelli-Mylona, Vassiliki; Georgogianni, Dimitra; Krasniqi, Ema Berisha; Krasniqi, Muhamed; Makris, Evangelos; Shubenkova, Ksenia; Xheladini, Gentiane (2020-05-01)
The present study investigated differences in driver aggression for self and others within countries and cultural differences between driver aggression, aberrant, and positive driver behaviors across five countries (Estoni...
Yol Verme Davranışı: Sürücülerin Yol Verme Davranışını Anlamak Üzerine Karma Yöntemli Bir Çalışma
Demir, Ece Naz; Dönmez, Hafize Berin; Özden, Mehmet; Ünver, Nursima; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2020-04-01)
Sürücülerin yayalara yol verme davranışını incelemek üzere saha gözlemleri ve yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. 1140 araç-yaya gözlemi sonucunda yapılan Cramer’in V katsayısı ve lojistik regresyon analizleri, s...
Genç Sürücülerde Öfke Deneyimleri: Bir Nitel Analiz Çalışması
Ergin, Uluğhan; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2020-04-01)
İnsan faktörünü de içerisinde barındıran trafik sistemi, sürücülerin gerek yaşadıkları tehlikeleri olaylarla gerekse diğer yol kullanıcılarıyla olan etkileşimleriyle öfke duygusunu deneyimleyebildikleri açık bir sistemdir...
Cross-cultural differences in pedestrian behaviors in relation to values: A comparison of five countries
Solmazer, Gaye; Azık Özkan, Derya; Fındık, Gizem; ÜZÜMCÜOĞLU ZİHNİ, YEŞİM; ERSAN, ÖZLEM; Kacan, Bilgesu; Özkan, Türker; Lajunen, Timo; Öz, Bahar; Pashkevich, Anton; Pashkevich, Maria; Danelli-Mylona, Vassiliki; Georgogianni, Dimitra; Krasniqi, Ema Berisha; Krasniqi, Muhamed; Makris, Evangelos; Shubenkova, Ksenia; Xheladini, Gentiane (2020-04-01)
This study compared pedestrian behaviors in five countries (Estonia, Greece, Kosovo, Russia, and Turkey) and investigated the relationships between these behaviors and values in each country. The study participants were 13...
Citation Formats