Erol Taymaz

E-mail
etaymaz@metu.edu.tr
Department
Department of Economics
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Türkiye ekonomisinde dış ticaret, cari denge ve yapısal dönüşüm
Taymaz, Erol; Voyvoda, Ebru (2023-6)
Son dönem Türkiye ekonomisinin en önemli kırılganlık göstergeleri arasında sayılan cari açık, 2022 yılında 48.4 milyar dolara ulaşmış ve gayri safi yurtiçi hasılanın %5.3’u olarak kaydedilmiştir. Türkiye ekonomisi için “dı...
From Domestic to Global Crisis: Turkey During the 2001–2009 Period
Taymaz, Erol; Voyvoda, Ebru (Palgrave Macmillan, London , 2022-01-01)
COVID-10 Tedbirleirnin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye için Bir ex-ante Politika Etki Analizi
Taymaz, Erol (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-09-01)
Decomposing the immigration-trade link using price and quantity margins: the role of education
Ferragina, Anna Maria; Iandolo, Stefano; Taymaz, Erol (2021-01-01)
This paper examines the immigration-trade links for OECD countries for the 2000–2015 period. By decomposing the overall effect of the presence of immigrants on the export of the hosting countries according to the methodolo...
Küçük Firmalar Ne Kadar Esnek? Esnekliği Belirleyen Etkenlerin Üzerine Bir Analiz
Taymaz, Erol (2021-01-01)
COVID-10 Tedbirlerinin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye için Bir ex-ante Politika Etki Analizi
Taymaz, Erol (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-01-01)
Covid-19’un İktisadi Etkileri
Taymaz, Erol (TTB, 2020-01-01)
Spatial Agglomeration, Innovation Clustering and Firm Performances in Turkey
Taymaz, Erol; Ghali, Sofiane (Routledge, 2019-01-01)
This chapter investigates how firms’ productivity in Turkey is affected at spatial level by agglomeration of firms, clustering of innovation and localization of foreign direct investment (FDI). According to the Marshall th...
Firm Growth Dynamics and Employment Generation in Turkish Manufacturing
Taymaz, Erol (Routledge, 2019-01-01)
Firm growth dynamics and employment generation in the Turkish manufacturing industry
TÖNGÜR, ÜNAL; Taymaz, Erol (2019-01-01)
Citation Formats