Erol Taymaz

E-mail
etaymaz@metu.edu.tr
Department
Department of Economics
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
COVID-10 Tedbirleirnin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye için Bir ex-ante Politika Etki Analizi
Taymaz, Erol (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-09-01)
Küçük Firmalar Ne Kadar Esnek? Esnekliği Belirleyen Etkenlerin Üzerine Bir Analiz
Taymaz, Erol (2021-01-01)
Decomposing the immigration-trade link using price and quantity margins: the role of education
Ferragina, Anna Maria; Iandolo, Stefano; Taymaz, Erol (2021-01-01)
This paper examines the immigration-trade links for OECD countries for the 2000–2015 period. By decomposing the overall effect of the presence of immigrants on the export of the hosting countries according to the methodolo...
Firm Growth Dynamics and Employment Generation in Turkish Manufacturing
Taymaz, Erol (Routledge, 2019-01-01)
Spatial Agglomeration, Innovation Clustering and Firm Performances in Turkey
Taymaz, Erol; Ghali, Sofiane (Routledge, 2019-01-01)
This chapter investigates how firms’ productivity in Turkey is affected at spatial level by agglomeration of firms, clustering of innovation and localization of foreign direct investment (FDI). According to the Marshall th...
Firm growth dynamics and employment generation in the Turkish manufacturing industry
TÖNGÜR, ÜNAL; Taymaz, Erol (2019-01-01)
INNOVATION CLUSTERING AND FIRMS' PRODUCTIVITY IN ITALY
Ferragina, Anna M.; Nunziante, Giulia; Taymaz, Erol (2018-06-01)
Purpose: In this paper we explore how firms' productivity is affected by agglomeration of firms, clustering of innovation and localisation of FDI in Italy. The analysis aims to provide a measure of spillovers on productivi...
Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Türkiye Bilişim Sektörü: Yeri, Önemi ve Yetenekleri
İzmen Yardımcı, Emine Ümit; Kılıçaslan, Yılmaz; Üçdoğruk, Yeşim; Taymaz, Erol; Aytun, Uğur (TÜBİSAD, 2018-01-01)
Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme: Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye’nin Konumu, Fırsatları, Seçenekleri
Taymaz, Erol (TÜSIAD, 2018-01-01)
Türkiye İmalat Sanayiinde Kar Marjları
Taymaz, Erol ( İletişim Yayınevi, 2017-08-01)
2008 krizi öncesinde, yüksek büyüme oranı ile pek çok uluslararası kuruluş tarafından Türkiye’den övgüyle söz edilmekteydi. (…) Ancak, bu yüksek büyüme performansına karşın Türkiye 2008 krizinden en çok etkilenen ülkelerde...
Citation Formats