Ali İmer

E-mail
aimer@metu.edu.tr
Department
Department of Geological Engineering
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Geological Setting and Mineralization of Gicik Low-sulfidation Epithermal Au-Ag±Te Deposit (Ankara, North-Central Anatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2022-09-08)
Orta ve Batı Anadolu Geç Senozoyik Magmatizmasının Bölgesel Metalojeni Üzerindeki Etkileri
İmer, Ali (2022-04-11)
Minimum Eğrilik Algoritması ile Yönlü Sondaj ve Kompozitleme Bilgisayar Programı
Ertunç, Güneş; İmer, Ali (2022-03-24)
In this study, two graphical user interface (GUI) based drillhole database applications, compiled by the authors, are introduced. The first executable applet is developed to automatically interpolate and calculate between ...
Geologic Setting and Mineralization of Gicik Low-Sulfidation Epithermal Au Deposit (North-CentralAnatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-09-13)
Gicik Altın Yatağı (Ankara, Orta Anadolu): Dalma-Batma Sonrası Ortamda Gelişmiş Bir Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Sistem
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-05-24)
Ankara şehir merkezinin yaklaşık 15 km kuzeyinde yer alan Gicik Au yatağı, Sakarya Zonu’nun güney kenarı üzerinde gelişmiş orta Eosen yaşlı andezitik–dasitik bileşimdeki volkanik istifin içerisinde yer alan bir dizi silisl...
Cevher Kütlesi Modellemesine Bir Makine Öğrenme Yaklaşımı – Taç Epitermal Au Yatağının Modelleme Çalışması Ön Bulguları
Ertunç, Güneş; İmer, Ali; Tercan, Abdullah Erhan; Atalay, Fırat (2021-05-24)
Jeolojik modellerin oluşturulmasında açık ve örtülü modelleme yöntemleri kullanılmaktadır.Klasik kesit yöntemi ile oluşturulan açık cevher modelleri, veritabanına eklenen her yeniveriye göre ya küçük değişikliklerle te...
Şahinli (Sırakayalar ve Karatepe) Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Yatağının (Lapseki, KB Türkiye) Jeolojisi ve Au-Ag Cevherleşmesi
Dilekler, Gülnur; İmer, Ali (2021-05-24)
Şahinli damar tipi Au-Ag yatağı, cevherleşme açısından büyük potansiyele sahip Biga Yarımadası’nın KB kesiminde, Lapseki civarında (Çanakkale) yer almaktadır. Cevherli damarlar konumsal olarak tabanda Permo-Triyas yaşlı Ça...
Timing and Nature of Mineralization and Associated Hydrothermal Alteration at the Öksüt High-Sulfidation Epithermal Au-Cu Deposit (Kayseri Province, Central Anatolia)
Yurdakul, Emrecan; İmer, Ali; Cihan, Mustafa (Society of Economic Geologists, 2021-01-01)
Comment on "Uranium series dating of Great Artesian Basin travertine deposits: Implications for palaeohydrogeology and palaeoclimate" by Priestley et al. (2018)
Uysal, I. Tonguc; Ring, Uwe; Unal-Imer, Ezgi; YÜCE, GALİP; Shulmeister, James; İmer, Ali; Italiano, Francesco; Zhao, Jian-xin (Elsevier BV, 2020-01-01)
Widespread travertine deposits occur in the southwestern Great Artesian Basin (GAB) in central Australia. Priestley et al. (2018) reported uranium-series ages of travertine deposits and concluded that elevated travertine d...
Age and Geochemical Constraints on Formation of Fault-related Late Quaternary Carbonate Veins from Southern Turkey
Ünal İmer, Ezgi; Uysal, Tonguç; Dirik, Ramazan Kadir; İmer, Ali; Ring, Uwe (null; 2018-08-17)
Combined U-series dating and high-resolution geochemical analyses of co-seismic carbonate veins offer an invaluable opportunity to document young (<1 Ma) earthquake activity and for tracing origins of associated fluids. In...
Citation Formats