Alican Aktağ

E-mail
aktag@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Geochemistry of the post-collisional Miocene mafic Tunceli Volcanics, Eastern Turkey: Implications for the nature of the mantle source and melting systematics
Aktağ, Alican; Önal, Ayten Öztüfekçi; Sayıt, Kaan (2019-01-01)
The East Anatolian Accretionary Complex (EAAC) comprises an ideal example of post-collisional volcanism within the Africa-Eurasia collision zone. The Miocene mafic Tuncell Volcanics, as a part of this post-collisional volc...
Çemişgezek-Pertek (Tunceli) Neojen Volkanizmasının Petrografik-Jeokimyasal Özellikleri.
Kürüm, Sevcan; Öztüfekçi Önal, Ayten; Karaoğlu, Özgür; Savaşçın, Mehmet Yılmaz; Aktağ, Alican; Lustrino, Michele; Agostini, Samuel; Di Giuseppe, Paolo (null; 2016-10-05)
Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı Batısında, Tunceli-Mazgirt Yöresi Neojen Volkanizmasının Jeolojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
Öztüfekçi Önal, Ayten; Karaoğlu, Özgür; Kürüm, Sevcan; Savaşçın, Mehmet Yılmaz; Aktağ, Alican; Lustrino, Michele; Agostini, Samuel (null; 2016-10-05)
DEPLETED TO REFERTILIZED MANTLE PERIDOTITES HOSTING CHROMITITES WITHIN THE TUNCELI OPHIOLITE, EASTERN ANATOLIA (TURKEY): INSIGHTS ON THE BACK ARC ORIGIN
Cimen, Okay; Toksoy Köksal, Fatma; Oztufekci-Onal, Ayten; Aktağ, Alican (2016-06-01)
The Tunceli Ophiolite, which represents the eastern part of the Izmir-Ankara-Erzincan Suture Belt (IAESB), hosts several chromite mines. The petrological characteristics of these deposits and their host rocks were investig...
First description of platinum group minerals PGMs in Ultramafic rocks of the Ovacık and Pülümür ophiolitic complex Tunceli Turkey
Öztüfekçi Önal, Ayten; Köksal, Fatma; Federica, Zaccarini; Çimen, Okay; Aktağ, Alican; Önal, Ali (null; 2016-01-24)
Petrogenetic Characteristics of the Chromite Deposits in Tunceli Province Turkey
Öztüfekçi Önal, Ayten; Çimen, Okay; Köksal, Fatma; Aktağ, Alican; Önal, Ali (2015-09-11)
Geological Features of the Chromite Deposits in Tunceli Province Turkey
Önal, Ali; Aktağ, Alican; Köksal, Fatma; Çimen, Okay; Öztüfekçi Önal, Ayten (2015-09-11)
Tunceli' deki Cevherleşmeler ve Madencilik Faaliyetlerinin Su Sistemine Etkileri
Öztüfekçi Önal, Ayten; Örgün Tutay, Yüksel; Önal, Ali; Aktağ, Alican; Çimen, Okay (2014-12-06)
Tunceli, yılda yaklaşık 2.2 hm3 yeraltısuyu ve 3112 hm3 yüzey suyu rezervi, bazı metalik madenler ile endüstriyel hammadde yatakları bakımından önemli potansiyele sahiptir. İldeki cevherleşmelerin ve madencilik faaliyetler...
MORB and SSZ type mafic rocks from the eastern part of the Ankara Erzincan Sevan Akera Suture Belt Preliminary geochemical data
Çimen, Okay; Sayıt, Kaan; Göncüoğlu, M Cemal; Öztüfekçi Önal, Ayten; Aktağ, Alican (null; 2014-06-13)
Geology and Geochemistry of the Volcanics from the Eastern Part of Pertek Tunceli
Aktağ, Alican; Öztüfekçi Önal, Ayten (null; 2014-05-17)
Çalışma sahası Pertek doğusunda yer almaktadır ve Solhan Volkanitleri'nin bir parçası niteliğindedir. Çalışmanın asıl konusunu oluşturan lav akıntılarının, petrografik ve jeokimyasal değerlendirmeler sonucunda, tümü ile ba...
Citation Formats