Deniz Erdem

E-mail
derdem@metu.edu.tr
Department
Center for Research and Assessment of Historic Environment
Domuztepe de ritüel ve toplum küçük buluntu dağılımının sosyal bağlamı
Erdem, Deniz (null; 2014-02-08)
Bu çalıma kapsamında Kahramanmara ilinde yer alan ve Geç Neolitik Döneme tarihlenenDomuztepe yerleiminin ritüel olarak tanımlanan alanlarından ele geçen küçük buluntularınmekansal dağılımı incelenmitir. Bu kontekstler...
Citation Formats