Duygun Göktürk Ağın

E-mail
dgokturk@metu.edu.tr
Department
Department of Educational Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya a...
Academic Familism and Disciplinary Cohesion in Higher Education: The Case of the Educational Administration Field in Turkey
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
It has been known for some time that academic researchers are subject to diverse relations of production that influence the direction and ultimately the value of their scientific work. In this context, this study examines ...
Kültürel Süreçlerin Eğitim Ve Toplumsal Alandaki Eşitsizliklerin Üretimine Etkisi
Göktürk Ağın, Duygun; Özel, Dilara (2021-12-01)
Gender politics and education in the Gülen Movement
Göktürk Ağın, Duygun (2021-11-01)
In Turkey, women’s involvement in the Gülen Movement (known to its adherents as Hizmet (Service)), a global religious movement, contributes to extending the gendered forms of conservative-modern discourses within the pract...
Akademik Kendileşmenin Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Kurum Kültürüne Etkisine İlişkin Duygun Göktürk ile Söyleşi-Eleştirel Pedagoji Dergisi
Göktürk Ağın, Duygun (2021-04-01)
Epistemic Injustice and Cultural Processes in Education
Göktürk Ağın, Duygun (2021-01-01)
This article provides a framework for understanding social and cultural inequalities in education in the context of cultural processes and epistemic injustice. Insight into the cultural processes and the concept of episte...
Michel Foucault'nun Eğitim Yaklaşımı
Göktürk Ağın, Duygun (2020-9-19)
The Role of Academic Inbreeding in Building Institutional and Research Habitus: A Case Study from Turkey
Göktürk Ağın, Duygun (Springer Science and Business Media LLC, 2020-06-01)
Academic inbreeding in higher education institutions is critical in terms of forming institutional and research habitus. In the meantime, it has a potential of regulating the relations of recognition. This article aims to ...
Okul Kurumunun Kültürel-Toplumsal Eşitsizlik ve İmtiyazların Yeniden Üretimindeki Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme
Göktürk Ağın, Duygun (2020-04-01)
Bu çalışmada kültürel-toplumsal eşitsizlik ve imtiyazlar (ayrıcalık) bağlamında okul habitusunun (yatkınlıklar bütünü) eğitime etkisi ve eşitsizlik ve imtiyazların (ayrıcalıkların) yeniden üretilmesi konusu üç temel metin ...
Yükseköğretimde akademik kendileşme (Academic Inbreeding) ve kurumsal habitusun inşası üzerine bir tartışma
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl (2019-11-01)
This article develops a new framework that explains how academic inbreeding structures and practices produce institutional habitus and generate forms of institutional micro structures and practices at higher education i...
Citation Formats