Fatma Yalçın

E-mail
fay@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Hindistan’da Uygulanan Bütünleştirilmiş Bir Anne-Çocuk Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Programı: Bir İnformal Okul Öncesi Eğitim Örneği
Demirtaş Ilhan, Seden; Erden, Feyza; Yalçın, Fatma (2022-07-01)
Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere düşük sosyoekonomik düzeylerdeki aileler için yüksek kaliteli ve kapsayıcı okul öncesi eğitim sağlamak, çözülmesi gereken bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, farklı ü...
Hindistan’da Uygulanan Bütünleştirilmiş Bir Anne-Çocuk Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Programı: Bir İnformal Okul Öncesi Eğitim Örneği
Demirtaş İlhan, Seden; Erden, Feyza; Yalçın, Fatma (2022-07-01)
Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere düşük sosyoekonomik düzeylerdeki aileler için yüksek kaliteli ve kapsayıcı okul öncesi eğitim sağlamak, çözülmesi gereken bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, farklı ü...
Piramit Metodu
Erden, Feyza; Yalçın, Fatma (Eğiten Kitap, 2021-12-01)
20. Yüzyıla Yön Veren Erken Çocukluk Eğitimi Müfredat Modelleri
Yalçın, Fatma (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-10-01)
Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarının Dış Mekanları Üzerine Bir Derleme: Tasarım ve Değerlendirme
Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2021-08-01)
Oyun üzerine yapılan pek çok çalışmanın sonucunda erken çocukluk döneminde oyunun önemi kabul edilmiştir. Ancak oyun, son yıllarda, birçok ülkede sadece iç mekanda gerçekleşen bir süreç gibi algılanmaktadır. Dolayısıyla oy...
A Cross-Cultural Study on Outdoor Play: Teachers’ Beliefs and Practices
Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2021-04-01)
The aim of this multi-case study was to explore Turkish and Finnish teachers’ beliefs and practices of outdoor play. The participants consisted of seven Turkish and seven Finnish early childhood teachers. Data were drawn f...
Doğa Temelli Müfredat Modelleri
Yalçın, Fatma; Sevimli Çelik, Serap (Pegem A Yayıncılık, 2020-12-01)
Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinin Çeşitliliği: Yeni Zelanda Örneği
Avcı, Zeynep; Yalçın, Fatma (2020-10-12)
Diversity of Early Childhood Education Services: The Case of New Zealand
Avcı, Zeynep; Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2020-09-10)
Professional development of teachers in PISA achiever countries: Finland, Estonia, Japan, Singapore and China
Tonga, Funda Eda; Eryiğit, Sümeyra; Yalçın, Fatma; Erden, Feyza Tantekin (2019-11-11)
The role of teachers in education is widely acknowledged in educational studies that routinely find that quality of teaching is fundamental to student success. Accordingly, this study set out to examine and describe the pr...
Citation Formats