Fatma Cânâ Bilsel

E-mail
bilsel@metu.edu.tr
Department
Department of Architecture
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Transformation of Architectural Types: From Garden-House to Apartment Block, the Case of Güven Housing Cooperative in Ankara, Turkey
PARLAK TEMİZEL, NERİS; Bilsel, Fatma Cânâ (2020-08-31)
The Italian school of typo-morphology reformulates the definition of architectural type in such a way that it refers to a set of quantitatively dominant buildings with common formal characteristics as a result of certain f...
Emergence and Evolution of the Urban Public Open Spaces of Ankara within the Urban Development History: 1923 to Present
Ozdil, Nevruz Cinar; Vejre, Henrik; Bilsel, Fatma Cânâ (SAGE Publications, 2020-02-01)
Public open space (POS) in Ankara reflects both the negative and positive aspects of urban change. Evolving public space development strategies in Ankara played a fundamental role in the protection, promotion, and enhancem...
A Study on the Spatial Organization of Post-Revolutionary Houses in Tabriz (1980s)
Golabi, Maryam; Bilsel, Fatma Cânâ (2020-01-01)
The present study aims to explore how socio-cultural values of post-revolutionary period influenced the spatial organization of dwellings in Iran. The Islamic revolution of Iran (1979) extremely changed many aspects of Ira...
Bir Kamu-Özel Ortaklığı Projesi Çevresinde Medya Temsilleri ve Tartışmalı Söylemler: İzmir Basmane Çukuru Örneği
Bilsel, Fatma Cânâ; Çalıkoğlu, Gökçe (2019-12-30)
Bu çalışmanın amacı, ‘söylem’ ve ‘medya temsilleri’ kavramlarının kentsel gelişim projelerinin üretiminde ve meşrulaştırılmasında işleyiş biçimlerini ve kentsel muhalefetle ilişkilerini İzmir’de çözümlenmemiş bir kentsel s...
Kent Mekânlarının Yeniden Üretiminde Kentsel Morfoloji ve Kent Mimarlığı Yaklaşımı: Paris Örneği
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-12-30)
Architecture and the Question of Urbanity in the Formation of the New Central Business District of Izmir
Soysal, Zeynep; Bilsel, Fatma Cânâ (2019-10-10)
Büyük ölçekli kentsel projeler “marka şehir” olma sürecinde yerel yönetimler için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu projeler genel olarak yapılaşma üzerinden gayrimenkul geliştirmeye yönelik projelerdir. Yönetimler bu ş...
Toplumsal Modernleşmenin Mekanları: Gençlik, Spor ve Kültüre Adanmış Parklar
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-05-18)
Right to the City and Children’s Accessibility to Urban Public Spaces
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-03-13)
İnci Aslanoğlu için Bir Mimarlık Tarihi Dizimi
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-01-01)
XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla İzmir'in Bir Ticaret Limanı olarak Gelişimi, Kent Mekânının Oluşumu ve Başkalaşımı
Bilsel, Fatma Cânâ (null; 2018-12-31)
Citation Formats