Gülizar Özyurt Tarakcıoğlu

E-mail
gulizar@metu.edu.tr
Department
Department of Civil Engineering
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Long wave generation and coastal amplification due to propagating atmospheric pressure disturbances
Dogan, Gozde Guney; Pelinovsky, Efim; Zaytsev, Andrey; Metin, Ayse Duha; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Yalçıner, Bora; Didenkulova, Ira (2021-02-01)
Meteotsunamis are long waves generated by displacement of a water body due to atmospheric pressure disturbances that have similar spatial and temporal characteristics to landslide tsunamis. NAMI DANCE that solves the nonli...
Ortalama Su Seviyesi Değişimlerinin Taş Dolgu Kıyı Koruma Yapılarının Tasarımına ve Performansına Etkisi
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt; Güler, Hasan Gökhan (Teknik Dergi, 2020-05-01)
<p><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;Gel-git, mevsimsel değişiklikler, dalga kabarması/alçalması, fırtına kabarması ve küresel ısınmaya bağlı su seviyesi d...
Stilling wave basins for overtopping reduction at an urban vertical seawall - The Kordon seawall at Izmir
Kisacik, Dogan; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt (Elsevier BV, 2019-08-01)
Reduction of wave overtopping at urban coastal structures is a significant concern as uncontrolled flooding, and the wave forces disrupt the daily flow of the urban life causing damage to people, structures and economy. Ho...
CALIBRATION AND EVALUATION OF THE 3RD GENERATION WAVE MODEL WAVEWATCH III UNDER EXTREME CONDITIONS IN EASTERN MEDITERRANEAN AND AEGEAN SEA
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Bingol, Cem (2019-05-15)
In the previous studies Poseidon Buoy data are used for both calibration and validation forthird generation wave models in Aegean Sea. However, due to spatial resolution limits(caused by huge computational time of wave mod...
The Coastal Circulation Model of Büyük Menderes River and Adjacent Coastal Areas
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Gözlet, Sedat (2019-05-13)
In this study, circulation model of Büyük Menderes River and the adjacent coastal areas willbe presented. Büyük Menderes runs through the second biggest alluvial plains in Turkey anddischarges into the Aegean Sea where fis...
Şekil Değiştirebilir Basamak Tipi Dalgakıranların Performansı Üzerine Örnek Bir Uygulama, Ordu-Giresun Havaalanı, Türkiye
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt; Bezazoğlu, Semih; Atak, Doğukan; Ergin, Ayşen; Güler, Işıkhan (2018-12-30)
In this study, the stability and serviceability (wave overtopping) of hardly-reshaping berm breakwater of Ordu-Giresun International Airport and four alternative cross-sections of fully- and partly-reshaping berm breakwate...
Türkiye’nin osmotik enerji potansiyeli
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Tiğrek, Şahnaz; Korkmaz, Ahmet Berkan (null; 2018-11-30)
Osmotik enerji, tuzluluk değişim farkına bağlı olarak yarı geçirgen zar arasındaki su moleküllerinin fiziksel hareketi sonucu elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Osmotik enerji üretimi ise farklı iki konsantra...
Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması
Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Işık, Emrecan; Gözlet, Mehmet Sedat; Güler, Hasan Gökhan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmada Türkiye kıyılarında yapımı planlanan bir dolgu alanı kıyı koruma tahkimatı projesi kapsamında ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 2-boyutlu ...
TÜRKİYE AKDENİZ KIYILARINDA GÖZLENEN HORTUM OLAYLARI
Çabuk, Özge; Güler, Hasan Gökhan; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Güler, Işıkhan; Yalçıner, Ahmet Cevdet (2018-11-01)
Kıyılarda Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Osmotik Enerji: İlklim ve İnsan Etkisinin Türkiye’nin Potansiyeline Etkisi
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Tiğrek, Şahnaz; Korkmaz, Ahmet Berkan (null; 2018-10-30)
Denizler ve kıyı alanları, gelişmekte olan yenilenebilir enerji kaynakları teknolojilerine ev sahipliği yapmaktadır. Deniz ve kıyılardaki bu potansiyelin bir başka değerlendirilme yöntemi ise osmotik enerjidi...
Citation Formats