Irmak Hürmeriç Altunsöz

E-mail
hurmeric@metu.edu.tr
Department
Department of Physical Education and Sports
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
ANKARA’DAKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDENSEL OKURYAZARLIKLARININ İNCELENMESİ
Taş, Hakan; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2020-11-06)
Sporda Öğrenme ve Öğretmen II
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2020-09-01)
Erken Çocukluk Döneminde Motor Gelişimin Değerlendirilmesi
Yılmaz, Arif; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (Pegem Akademik Yayıncılık, 2020-08-01)
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Ulu, Nilgün; Yazıcı, Tuba; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-11-01)
Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerinin araştırılmasıdır. Buna ek olarak; cinsiyet, okutulan sınıf ve hizmet yılı gibi faktörlerin öğretmenlerin ...
Okul öncesi dönemde fiziksel aktivite rehberleri ve uygulamaları
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-10-31)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Teknoloji Araştırmaları
Bulca, Yeşim; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Saçlı Uzunöz, Fatma (Pegem A Yayıncılık, 2019-01-01)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Teknolojileri: Donanım
Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Yapar, Ahmet (Pegem Akademi, 2019-01-01)
Perceived Physical Activity Neighborhood Environment of University Students from Amasya
Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Yolcu, Oğuzhan; Taş, Hakan (2018-09-26)
Evaluation of Physical literacy of Secondary School Children: Preliminary findings from Çankaya District
Taş, Hakan; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2018-09-26)
Evaluation of physical activity neighborhood environment (PANES) for university students: Preliminary findings from an adaptation study
Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Taş, Hakan; Yolcu, Oğuzhan (2018-09-12)
Citation Formats