İbrahim Öztürk

E-mail
ozturki@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
The differential associations of functional and dysfunctional impulsivity with driving style: A simulator study
Bıçaksız, Pınar; Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2019-05-01)
The present study investigated the impulsivity and driving style link by measuring driver behaviors on the driving simulator. Previous studies examining this relationship mostly used self-report instruments to measure both...
Araç Kullanırken Müzik Dinlemek, Sürücü Dürtüselliği, Trafik Ortamının Risk Seviyesi ile Sürücü Davranışları ve Risk Algısı Arasındaki İlişki
Ersöz, Ceren; Budak, Nesrin; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2019-04-01)
Müzik dinlemek, çoğu yol kullanıcısının sergilediği davranışlardan biridir. Ayrıca, dürtüsellik gibi insan faktörü ile ilgili değişkenler ve trafik ortamını etkileyen fiziksel faktörler sürücülerin riskli sürücü davranış...
PW 2131 Investigating the relationship between driver behaviors andpedestrian behaviors
Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (BMJ Publishing Group Ltd, 2018-11)
Trafik Güvenliği Bağlamında Dürtüsel Sürücülüğün Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi
Öztürk, İbrahim; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2018-11-01)
Güvenlik, askerî güvenlik, ekonomik güvenlik gibi farklı boyutlarda ve bireysel, toplumsal seviye gibi farklı seviyelerde incelenebilen bir kavramdır. Trafik bağlamında güvenlik de farklı boyut ve seviyelerde kendini göste...
PW 1678 Traffic safety climate: the relationship with driving skills and traffic system resilience
Tümer, Ece; Güner, Havva Gizem; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (BMJ Publishing Group Ltd, 2018-11)
Road traffic injuries are one of the most important public health problems both in Turkey and all over the world. Traffic system involves many agents from a micro level, such as drivers, to a macro level, such as traffic c...
Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki
Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2018-10-01)
Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörler...
Does Traffic Safety Climate Perception of Drivers Differ Depending on Their Traffic System Resilience and Driving Skills Evaluation?
GÜNER, Gizem; TÜMER, Ece; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2018-08-30)
Road traffic accidents are one of the most important public health problems in Turkey and all over the world. Traffic system involves many agents from a micro level, such as drivers, to a macro level, such as traffic clima...
The root causes of a train accident: Lac-mégantic rail disaster
Öztürk, İbrahim; GÜNER, Gizem; TÜMER, Ece (2018-08-30)
Oil transportation with trains is one of the most important and dangerous areas of transportation. Many agents play different roles throughout the route, indicating different responsibilities in case of an accident. The an...
Ermenek Mine Accident in Turkey: The Root Causes of a Disaster
Öztürk, İbrahim; MEVSİM, Rıdvan; Kınık, Ayça (2018-08-30)
Mining accidents are one of the critical safety concerns all over the world. From the general point of safety, it is important to identify human factors, especially violations, and other types of barriers with respect to t...
The effects of leadership on safety outcomes: The mediating roles of trust and safety climate
Bilgiç, Reyhan; BULAZAR, merve betül; BÜRÜMLÜ, elif; ÖZTÜRK, İBRAHİM; Öztürk, İbrahim (2018-06-01)
In the current study, the mediating roles of safety climate and trust in the relations between leadership styles which are transformational and transactional and safety outcomes which are safety compliance and safety parti...
Citation Formats