İbrahim Öztürk

E-mail
ozturki@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Investigating sex, masculinity and femininity in relation to impulsive driving and driving anger expression
Öztürk, İbrahim; Özkan, Özgün; Öz, Bahar (2021-08-01)
© 2021 Elsevier LtdHuman factors constitute a class of prominent road safety related factors. In the present study, human factors of driving were studied by investigating sex differences and gender roles in relation to imp...
Trafik Ortamında Cinsiyet Rollerinin Sürücü Davranışları ve Sürüş Becerileriyle İlişkisi
Öztürk, İbrahim; Fındık, Gizem; Özkan, Türker (2019-10-01)
Trafik kazaları hem Türkiye’de hem de dünya genelinde önemli halk sağlığı problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Alanyazında yer alan çalışmalar sürücülükte insan faktörlerinin iki temel boyutu olan sürücü d...
EMNİYET KEMERİ KULLANIYOR MUYUZ? TÜRKİYE’DE VE İSTANBUL’DA EMNİYET KEMERİ KULLANIM ORANLARI
Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim; Bıçaksız, Pınar; Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (null; 2019-09-20)
GİRİŞ: Trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölümler ve yaralanmalar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir problemdir. Gözlem çalışmaları ilgili önlemlerin belirlenebilmesi için öncelikle problem olduğu düşünüle...
The differential associations of functional and dysfunctional impulsivity with driving style: A simulator study
Bıçaksız, Pınar; Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2019-05-01)
The present study investigated the impulsivity and driving style link by measuring driver behaviors on the driving simulator. Previous studies examining this relationship mostly used self-report instruments to measure both...
Araç Kullanırken Müzik Dinlemek, Sürücü Dürtüselliği, Trafik Ortamının Risk Seviyesi ile Sürücü Davranışları ve Risk Algısı Arasındaki İlişki
Ersöz, Ceren; Budak, Nesrin; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2019-04-01)
Müzik dinlemek, çoğu yol kullanıcısının sergilediği davranışlardan biridir. Ayrıca, dürtüsellik gibi insan faktörü ile ilgili değişkenler ve trafik ortamını etkileyen fiziksel faktörler sürücülerin riskli sürücü davranış...
Kazaların Dünü, Bugünü, Yarını ve Güvensiz Davranışlar
Öztürk, İbrahim (2019-01-01)
Algılanan Stresin Saldırgan Sürücülük ve Sürücü Becerileri ile İlişkisi
Tekeş, Burcu; Öztürk, İbrahim; Kökkülünk, Ezgi; Kulaçoğlu, Saba; Pıçak, Ecem; Veisoğlu, Sefa (null; 2018-11-17)
Trafik olgusu insan, araç ve çevre faktörleri ve bu faktörler arasındaki etkileşimi içermektedir. Türkiye’ de gerçeklesen trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde göre sürücü faktörlerinin büyük bir etkisi olduğu görülm...
Cinsiyet Rolleri ve Sürücülükte İnsan Faktörleri İlişkisi
Öztürk, İbrahim; Fındık, Gizem; Özkan, Türker (null; 2018-11-17)
Amaç: Çalışma yürütmekte olan rollerinin gerçek rollerinin gerçek olan sürücü davranışları ve sürücü becerileriyle olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmaya toplam 228 ehliyet sahibi, 18 - 63 yaslar...
Psikolojik Semptomların Trafikte Heyecan Arama ile İlişkisinin İncelenmesi
Gümüş, Gizem; Öztürk, İbrahim; Tekeş, Burcu (null; 2018-11-17)
Studies conducted within the scope of traffic psychology show that the human factor is the most important factor in traffic accidents (Sümer ve Özkan, 2002; Şehirli, 2000; Türkoğlu ve Eldoğan, 2002). It is important for tr...
Araç Kullanırken Müzik Dinlemek, Sürücü Dürtüselliği, Trafik Ortamının Risk Seviyesi ile Sürücülerin Risk Algısı Arasındaki İlişki
Öztürk, İbrahim; Budak, Nesrin; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2018-11-17)
Citation Formats