İnci Basa

E-mail
basa@metu.edu.tr
Department
Department of Architecture
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Printing (and) Architecture: A Technopoietic System for Making
Uz Baki, Pınar; Basa, İnci (2020-10-24)
Socio-Spatial Construction of Gender in the City, the Case of Rize, Turkey
Vanlıoğlu Yazıcı, Nagehan; Basa, İnci (null; 2019-08-30)
Sınıflandırma/Adlandırma: Dilsel Mekan ve Mimarlık Tarihi
Basa, İnci ( ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2019-05-01)
Şevki Vanlı (1926-2008): Söylemsel ve Düşünsel bir Mimarlığın Peşindeki Mimar
Basa, İnci (2018-11-01)
Ödünç kentsel mekanlar: Bir meydan çözümlemesi, Viyana Belediye Meydanı (Wiener Rathausplatz)
Basa, İnci (2018-01-01)
Bu makale “ödünç mekan” kavramını, kentsel açık alanları ‘olasılıklar ortamına’ dönüştüren bir mekanizma olarak tartışmakta ve bu anlayışla Viyana Belediye Meydanı’nı (Wiener Rathausplatz) farklı pratiklere olanaklar sunan...
Transformation from representational space to tolerance space: the juxtaposition of ideal and real in the urban public area
Basa, İnci (2018-01-01)
This article discusses the concept of tolerance as an essential urban quality within the bounds of public space. The prevalent approach in urban research reveals that public spaces backdrop the level of urbanites' ability ...
Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan
Basa, İnci (2017-01-01)
Bu yazı Avrupa’nın en canlı kültürel kamusal mekânlarından biri olarak kabul edilen tarihi ve çağdaş kentsel dokuların buluştuğu Viyana Müzeler Avlusu’na odaklanmaktadır. Yazıda, Henri Lefebvre’in felsefi bağlamda irdeledi...
Producing Representational Spaces for the Republican Memory in Samsun, Turkey
Basa, İnci (2016-01-01)
This article explores the spatialization of a collective memory in Turkey's north coast city of Samsun. In 1919, Mustafa Kemal Pasa's first step onto the Bandirma, the steamer that carried him from the Ottoman capital of I...
Söylemsel Zapturapt: Kamusal Mekan eli ile Kentsel Kültürü Ehlileştirmek
Basa, İnci (2016-01-01)
Sosyo-politik Zıtlaşmaya İnat Açık Aklın Mekânları: Zor Bir Önerme Olarak Ankara Atatürk Kültür Merkezi
Basa, İnci (2016-01-01)
Citation Formats