Naime Aslı Sezgi

E-mail
sezgi@metu.edu.tr
Department
Department of Chemical Engineering
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Performance comparison of microwave and conventionally heated reactors for sorption enhanced reforming of ethanol over Ni impregnated SBA-15
Sarıyer, Merve; Bozdag, Arzu Arslan; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2019-12-01)
Hydrogen production from steam reforming of ethanol (SRE) and sorption enhanced steam reforming of ethanol (SESRE) over nickel impregnated SBA-15 catalyst was investigated in both conventionally and microwave heated reacto...
Development of ceria and tungsten promoted nickel/alumina catalysts for steam reforming of diesel
Bozdag, A. Arslan; Kaynar, A. D. Deniz; Doğu, Timur; Sezgi, Naime Aslı (Elsevier BV, 2019-12-01)
Use of diesel fuel for on-board hydrogen production for auxiliary power units (APUs) through diesel steam reforming (DSR) reaction is a promising route. Coke minimization for cheap and active Ni/Al2O3 catalyst is necessary...
The contribution of metal loaded mesoporous catalysts to recycling of polylactic acid
Sivri, Seda; Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ; Sezgi, Naime Aslı (null; 2019-08-18)
Polystyrene/Boron Nitride Nanotube Composites: Preparation and Characterization
Balık, Erdem; Bayram, Göknur; Sezgi, Naime Aslı (null; 2019-05-26)
Synthesis and Characterization of Aluminum Containing Silica Aerogel Catalysts for Degradation of PLA
Sivri, Seda; Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ; Sezgi, Naime Aslı (Walter de Gruyter GmbH, 2019-05-01)
Aluminum loaded silica aerogel based catalysts were synthesized by impregnation of aluminum into silica aerogel produced using sol-gel method in different aluminum loadings (2.5-15 wt%) to investigate their performances in...
The Effect of Synthesis Parameters for the Mesoporous Carbons Using Silica Aerogel Templates
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (null; 2019-04-22)
Hydrogen is considered as one of the most promising future energy carrier due to its high energy density and its production through ethanol steam reforming reaction (SRE) has the potential to be used for its on board produ...
Comparison of Performances of Microwave and Conventionally Heated Reactors in Sorption Enhanced Reforming of Ethanol over Ni Incorporated Meesoporous Catalysts
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (null; 2018-10-28)
Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi
Değirmencioğlu, Pınar; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2018-09-03)
Giderek azalmakta olan fosil yakıtlar ve bunların çevrede yol açtığı problemler düşünülerek son yıllarda artan nüfusun da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fosil olmayan temiz enerji kaynağı arayışı öne çıkmaktadır. Karbon...
Metanol dehidrasyon Katalizörünün Sentez Gazından Doğrudan Dimetil Eter Üretim Reaksiyonuna Etkisi
Pekmezci Karaman, Birce; Oktar, Nuray; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Gülşen; Doğu, Timur (2018-09-03)
Etanolün adsorpsiyon destekli reformlanmasına katalizör ve sorbent sıralamasının etkisi
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2018-09-03)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tüketimi, biyokaynaklardan yeni enerji kaynakları ve enerji taşıyıcılarının üretimi için yapılan araştırma faliyetlerini hızlandırmıştır. Yakıt pili teknolojisinde yapılan ilerl...
Citation Formats