Nilay Sezer Uzol

E-mail
nuzol@metu.edu.tr
Department
Department of Aerospace Engineering
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Paralel Moleküler Dinamik Simülasyonları ile Türbülanslı Akışların İncelenmesi
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay; Çıray, Cahit; Kabakcı, İsmail (2022-09-16)
Moleküler dinamik simülasyonları sürekli ortam varsayımının uygun olmadığı akış problemleri için kullanılabilir ve bu tür akış simülasyonlarında türbülans mikro ölçekte incelenebilir. Bu çalışmada, daha önce geliştirilmiş ...
Rüzgar Türbini Kanat Kesiti Aerodinamiğinin Optimize Edilmiş Sınır Tabaka Emme Sistemi ile İncelenmesi
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay (2022-09-15)
Rüzgar türbinlerine eklenen aktif akış kontrol sistemleri elde edilen enerjinin farklı akış koşulları boyunca en yüksek seviyede tutulabilmesi için kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kontrol sistemleri içerisinde yer alan ...
Investigation of Aerodynamic Characteristics of Twisted Tall Building
Orbay Akcengiz, Ezgi; Sezer Uzol, Nilay (2021-12-20)
Aerodynamic Performance Predictions of Martian Helicopter Co-Axial Rotor in Hover by using Unsteady CFD Simulations
Küçükoğlu, Onur; Sakaoğlu, Sergen; Sezer Uzol, Nilay (2021-11-25)
Numerical Validation Study of a Helicopter Rotor in Hover by using SU2 CFD Solver
Sunay, Yunus Emre; Sezer Uzol, Nilay (2021-11-25)
Rüzgâr Türbini Kanat Kesiti İçin Yüksek Reynolds Sayılarında Çözüm Ağı Bağımsızlık Çalışması
Orbay Akcengiz, Ezgi; Sezer Uzol, Nilay (2021-09-23)
Bu bildiride rüzgar türbini kanatlarında kullanılan kalın kanat profillerinden DU 00-W-212 profilinin 3 farklı yüksek Reynolds sayısı (3, 6 ve 9 milyon) için aerodinamik performansı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yö...
FAST AERODYNAMIC ANALYSIS AND DESIGN OF A JET AIRCRAFT BY USING PANEL METHOD
Kumser, Fatma Zülal; Öztürk, Ümran; Kıldiş, Pamir; Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay; Ertem, Sercan; Ayan, Erdem (2021-09-10)
Fast and parametrical aerodynamic analyses for design of high speed jet aircraft is important especially during the initial design phases. In this study, different wing/body configurations defined with specific geome...
AERODYNAMIC ANALYSIS OF SUPERSONIC FLOW OVER A SIMPLE AIRCRAFT GEOMETRY BY USING CST AND PANEL METHODS
Uğur, Levent; Turan, Sena; Gedik, Ramazan Kürşat; Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay; Ertem, Sercan; Ayan, Erdem (2021-09-10)
In this paper, the aerodynamic properties of a selected aircraft geometry are calculated in supersonic flow condition using PANAIR. PANAIR is an open-source high-order panel method solver for irrotational and invisci...
DETERMINATION OF WAKE SHAPES BEHIND A WIND TURBINE THROUGH CFD SIMULATIONS AND COMPARISON WITH ANALYTICAL WAKE MODELS
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay; Uzol, Oğuz (2021-09-10)
In this paper, wake shapes of wind turbine rotors are investigated by using CFD and analytical wake models. The flow around the NTNU model turbine is simulated using the Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations with Spala...
Aerodynamic Analyses of Thick Wind Turbine Airfoils for High Reynolds Numbers
ASLAN, EZGİ; Orbay Akcengiz, Ezgi; Sezer Uzol, Nilay (2021-09-08)
In this study, Computational Fluid Dynamics simulations of flow around thick have been performed. Thick airfoils are generally preferred in wind turbine blades for structural and aerodynamic performances. High Reynolds flo...
Citation Formats