Nurten Birlik

E-mail
nbirlik@metu.edu.tr
Department
Department of Foreign Language Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
III: GARDEN AS A POST-ANTHROPOCENTRIC SPONTANEITY IN AUDEN’S “THEIR LONELY BETTERS:” AN ECOPSYCHOLOGICAL READING
Birlik, Nurten; Günday, Merve (Peter Lang Publishing, Inc., 2021-08-01)
The Shattering Symmetries between the Imaginary and the Symbolic in Carter’s The Magic Toyshop
Birlik, Nurten (2021-06-01)
The Shattering Symmetries between the Imaginary and the Symbolic in Carter's The Magic Toyshop
Birlik, Nurten (2021-01-01)
The Magic Toyshop tells the story of three siblings (Melanie, Jonathan and Victoria) and what they go through in Uncle Philip's house, where they find themselves in a totally different psychic space which is characterised ...
Against the Aphanisis of the Subject: Rewriting the Myth of Black Woman in Grace Nichols's The Fat Black Woman's Poems
Gunday, Merve; Birlik, Nurten (2020-12-01)
The present study explores Afro-Caribbean poet Grace Nichols's "The Black Women Goes Shopping," "Beauty," "Looking at Miss World," and "Invitation" from her poetry collection The Fat Black Woman's Poems (1984) in relation ...
The Modernist Crisis of Representation and the Restoration of Ecocentrism in Dylan Thomas’s Poetry
Altındağ, Zümrüt; Birlik, Nurten (2020-07-22)
“James Clarence Mangan’ın Osmanlı şiiri üzerine yazdığı notlar: “Literae Orientales. Ottoman Poetry. Fifth Article.”
Arıkan, Arda; Birlik, Nurten (null; 2019-12-31)
James Clarence Mangan (1803-1849) İrlanda edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmakla birlikte şair ve yazarın özellikle Orta Doğu ve Türk dünyası ile ilgili eserleri halen incelenmeyi beklemektedir. Şiirleri ve düzya...
“James Clarence Mangan’da çok katmanlı bir kategori olarak zaman ve kervan(saray) metaforu.”
Birlik, Nurten; Arıkan, Arda (null; 2019-12-31)
“Euripides’s Medea: A Subversive Thought Experiment.”
Birlik, Nurten; Yakut Tütüncüoğlu, Özge (null; 2019-11-30)
“James Clarence Mangan'ın şiirlerinde (1838-1844) içsel sapmalar.”
Arıkan, Arda; Birlik, Nurten (2019-11-28)
Öğretmen adaylarının toplumsal farklılıkları algılamaları üzerine bir çalışma
Birlik, Nurten; Arıkan, Arda; Erdem, Özge; Sert, Gökçe (null; 2019-10-21)
Toplumsal değerlerin ve normatif yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasında, ailenin ve eğitimin rolü temeldir. Bu öğelerle ilk kez ailenin kodlayıcı ortamında tanışan çocuk, bu öğelerin daha geniş bir perspektifte ve k...
Citation Formats