Oğuz Akçelik

E-mail
akcelik@metu.edu.tr
Department
Department of Philosophy
Web of Science Researcher ID
The Modal-Epistemic Square of Opposition and its Applications
Akçelik, Oğuz (null; 2018-05-02)
Modal-Epistemik Karşıtlık Karesi ve Uygulamaları
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2018-01-01)
Bu çalışmada, karşıtlık karesi bağlamında modal-epistemik ilkeler ve savlar arasındaki mantıksal ilişkiler incelenecektir. Karşıtlık Karesi, tanımlı dört Aristoteles niceleme biçimleri arasındaki belirli mantıksal ilişkile...
Gerçek Argümanların Mantığı
Özdağ, Cenk; Akçelik, Oğuz (İmge Kitabevi Yayınları, 2018-01-01)
Gerçek Argümanların Mantığı, argümanları çözümlemek ve değerlendirmek için kendine özgü bir yöntemi açıklamakta, köşe yazılarından klasik metinlere pek çok örnek ele almaktadır. Eleştirel düşünme, her ne kadar temel düzeyd...
A Decision Procedure Model for Findingthe Missing Premise in Automated Reasoning
Akçelik, Oğuz; Zambak, Aziz Fevzi (null; 2017-08-10)
Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları
Akçelik, Oğuz (null; 2017-06-29)
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizge...
Önermeler Mantığında Anlambilimsel Eksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2017-01-01)
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizge...
Formel Ontoloji ve Betimleyici Mantıklar
Akçelik, Oğuz (2016-12-30)
A Solution to the Paradox of Idealization in Modal Epistemic Languages
Akçelik, Oğuz (2016-02-01)
Human beings are endowed with finite cognitive capacities so that there are forever unknowntruths. This fact is stated by non-omniscience thesis (NO). On the other hand many philosophers, especially semantic anti-realist...
Formel Ontoloji ve Betimleyici Mantıklar
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2016-01-01)
In Pursuit of the Missing Premise in First Order Logic
Akçelik, Oğuz (2015-09-04)
Citation Formats