Orhan Aslan

E-mail
aorhan@metu.edu.tr
Department
Web of Science Researcher ID
Bilişsel Etnografya: Kuramsal Çerçeveler, Yöntemler ve Süreçler
Aslan, Orhan; Dönmez, Mehmet; Doğan, Sibel; Yıldırım, İbrahim Soner (2019-07-01)
Bilişsel etnografyanın temel amacı, var olan bir görev ya da problem için bireyin zihinsel sürecinin derinliklerine inmek ve sürece ait basamakları sorgulamaktır. Böylece, bireyin öğrenme sürecindeki deneyimleri incelenere...
Investigation of Students’ Cognitive Processes in Computer Programming: A Cognitive Ethnography Study
Doğan, Sibel; Aslan, Orhan; Dönmez, Mehmet; Yıldırım, İbrahim Soner (2019-01-01)
The aim of the current study is to investigate how cognitive processes of students categorized as novice, semi-expert and expert differ in terms of creating pseudocode for a given programming task. To conduct this aim, cog...
Identifying important topics on information security, cyber security and cyber ethics in schools
Aslan, Orhan; Delialioğlu, Ömer (null; 2018-05-04)
Öğretmen Adaylarının Davranışsal Tutumlarının Yordayıcılarının ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Sağlayıcıların ve Engelleyicilerin Belirlenmesi
Aslan, Orhan; Kaplan, Göknur (null; 2018-05-04)
Öğretim Teknolojileri Alanında Temel Araştırma Alanları ve Araştırma Yöntemleri Problemleri İçin Bir Çözüm Önerisi: Bilişsel Etnografya
Aslan, Orhan; Doğan, Sibel; Dönmez, Mehmet; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2018-05-04)
Öğretim teknolojileri alanı 1960’lı yılların başında kendisini akademik çalışma alanı olarak tanıttığında en önemli dayanak noktalarından birisi öğretim teknolojilerinin eğitimde kullanılan görsel işitsel araçlarla sınırlı...
Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
Doğan, Sibel; Aslan, Orhan; Dönmez, Mehmet; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-05-26)
Programlama ve kodlama eğitimi son zamanlarda konuşulan ve erken eğitim seviyelerinde uygulanması tartışılan bir konu haline gelmiştir. Algoritmaların basamaklı çözüm üretiminde kullanılması ve öğrencilerin düşüncelerin...
Citation Formats