Ömer Geban

E-mail
geban@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Self-regulated Learning Skills: Adaptation of Scale
ŞEN, ŞENOL; YILMAZ, AYHAN; Geban, Ömer (2018-12-01)
The aim of this study is to adapt and examine the psychometric properties of Achievement Goal Scale (AGS) originally constructed by Elliot and McGregor (2001) and the Motivated Strategies for Learning Scale (MSLQ) original...
Akran Liderliğinde Takım Öğrenmesi Modeli İle Eğitim Gören Mühendislik Öğrencilerinin Genel Kimya Başarısının Akran Liderlerin Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi
Eren Şişman, Nuran Ece; Çiğdemoğlu, Ceyhan; Geban, Ömer (2018-10-06)
Akran liderliğinde takım öğrenmesi, ALTÖ, (Peer-led team learning) ABD bağlamında fen-teknoloji-mühendislik ve matematik (FeTeMM) alanlarında yaygın olarak kabul gören ve bu alanlarda universitelerde uzun süreli uygulamala...
Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course
YÜKSEL, MEHMET; Geban, Ömer (2018-10-01)
Bu araştırma öğrenci performans görevinin değerlendirilmesinde karşılaşılan bazı ölçme ve değerlendirme problemlerinin çözümlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada çok ölçütlü karar verme teknikleri kullanılmıştır. Perform...
Determinants of General Chemistry Success ofEngineering Students in PLTL and TraditionalClassroom: State Anxiety and Test Anxiety
Eren Şişman, Nuran Ece; Çiğdemoğlu, Ceyhan; Geban, Ömer (EDP Sciences; 2018-08-15)
The purpose is to find out whether state and test anxiety can predict general chemistry grade in peer-led team learning group (PLTL) and non-PLTL groups and to explore their predictability of the grade after controlling th...
The effect of peer-led team learning on undergraduate engineering students' conceptual understanding, state anxiety, and social anxiety
Eren Şişman, Nuran Ece; Cigdemoglu, C.; Geban, Ömer (Royal Society of Chemistry (RSC), 2018-07-01)
This study aims to compare the effectiveness of a Peer-Led Team Learning (PLTL) model with that of traditional college instruction (TCI) in enhancing the conceptual understanding and reducing both the state anxiety and soc...
Investigation of the Effect of Peer-Led Team Learning Model on University Students’ Exam Achievement in General Chemistry
Eren Şişman, Nuran Ece; Çiğdemoğlu, Ceyhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
The purpose of this study is to compare freshmen engineering students’ exam achievement in general chemistry course using peer-led team learning model and traditional instruction and to investigate the effect of the method...
In-service and Pre-service Science Teachers’ Views regarding Conceptual Integration of Physics, Chemistry, and Biology Disciplines
TÜYSÜZ, MUSTAFA; Öztürk, Gökhan; Geban, Ömer; BEKTAŞ, OKTAY (2018-06-01)
The purpose of the study was to understand knowledge and opinions of in-service (ISTs) and preservice science teachers (PSTs) regarding the conceptual integration (CI). The research design of this study was phenomenology a...
Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi
Şen, Şenol; Yılmaz, Ayhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğren...
Türkiye’de Düşük ve Yüksek Performans Gösteren Okullarda Bulunan Öğrencilerin Fene Yönelik Tutum, Özgüven ve Epistemik Düşüncelerinin PISA 2015 Bağlamında İncelenmesi
Ceylan, Eren; Geban, Ömer (null; 2017-12-25)
Bilindiği gibi PISA 2015 sonuçları bundan kısa bir süre açıklanmış ve araştırmacılar tarafından incelenmeye başlanmıştır. PISA (Programme for International Assessment), OECD tarafından, üç yılda bir uygulanan dünyanın en ö...
TÜRKİYE’DE DÜŞÜK ve YÜKSEK PERFOMANS GÖSTEREN OKULLARDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN FENE YÖNELİK TUTUM, ÖZGÜVEN ve EPİSTEMİK DÜŞÜNCELERİNİN PISA 2015 BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Ceylan, Eren; Geban, Ömer (null; 2017-10-01)
Citation Formats