Ömer Faruk Özdemir

E-mail
ozdemir@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Conceptualisation and development of the physics related personal epistemology questionnaire (PPEQ)
Ozmen, Kubra; Özdemir, Ömer Faruk (Informa UK Limited, 2019-03-23)
This study was designed to develop an assessment tool to measure high school students' personal epistemology (PE) in the physics domain by using validation processes. Based on theoretical foundations of PE, the PPEQ was co...
HARMANLANMIŞ VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
Çetin, Ali; Özdemir, Ömer Faruk (2018-10-01)
Bu araştırmanın amacı, açıklayıcı ve sorgulayıcı öğretim yöntemlerinin yüz-yüze ve harmanlanmış öğrenme ortamları ile birlikte kullanıldığında 9. sınıf öğrencilerinin internete yönelik tutumları üzerine etkileri olup olma...
Mode-Method Interaction: The Role of Teaching Methods on The Effect of Instructional Modes on Achievements, Science Process Skills, and Attitudes Towards Physics
ÇETİN, ALİ; Özdemir, Ömer Faruk (2018-01-01)
The purpose of this study is to explore the effects of instructional mode, methods, and interaction between them. In order to achieve this purpose, two two-level-independent variables were defined, teaching modes (blended ...
Doğru Bilinen Yanlışlardan, Yanlış Bilinen Doğrulara: Fizikte Kavram Yanılgıları
GÜNEŞ, BİLAL; ATEŞ, SALİH; Eryılmaz, Ali; YÜRÜK, NEJLA; Özdemir, Ömer Faruk; KANLI, UYGAR; SERİN, GÖKHAN; ÜSTÜN, ULAŞ; AYGÜN, MÜGE; GÜLÇİÇEK, ÇAĞLAR; TOROSLU, seda; DAMLI, VOLKAN (Palme Yayıncılık, 2017-01-01)
Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Eraslan, Funda; Kübra, Eryurt; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın ikincisidir. Fizik Eğitimi üzerine yapılan birçok çalışma öğrencilerin mekanik konularını anlamada güçlük yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki lise öğre...
Pre-service Physics Teachers' Metacognitive Knowledge about Their Instructional Practices
Yerdelen-Damar, Sevda; Özdemir, Ömer Faruk; Unal, Cezmi (2015-10-01)
This study aims to investigate pre-service physics teachers' metacognitive knowledge about their teaching practices. The participants included six pre-service physics teachers. A taxonomy of metacognition for teaching was ...
A Qualitative Inquiry about Students Conceptualizations of Force Concept in terms of Ontological Categories
Özdemir, Ömer Faruk (2015-03-01)
The purpose of this study was to inquire about students’ conceptualizations of the force concept in terms of ontological categories. Although some of the literature have been providing supporting evidences about the fruitf...
The Nature and Role of Thought Experiments in Solving Conceptual Physics Problems
Kosem, Sule Donertas; Özdemir, Ömer Faruk (Springer Science and Business Media LLC, 2014-04-01)
This study describes the possible variations of thought experiments in terms of their nature, purpose, and reasoning resources adopted during the solution of conceptual physics problems. A phenomenographic research approac...
Transfer and conceptual change: the change process from the theoretical perspectives of coordination classes and phenomenological primitives
Özdemir, Ömer Faruk (2013-01-01)
The purpose of this study is to understand the nature of pre-instructional knowledge transferred by students into problem situations and the change process on students' knowledge system during classroom discussions. This s...
A physics laboratory course designed using problem basedlearning for prospective physics teachers
Ünal, Cezmi; Özdemir, Ömer Faruk (2013-01-01)
In general, laboratories are exercises with a primary focus on the verification of established laws and principles, or on the discovery of objectively knowable facts. In laboratories, students gather data without comprehen...
Citation Formats