Ömer Faruk Özdemir

E-mail
ozdemir@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Conceptualisation and development of the physics related personal epistemology questionnaire (PPEQ)
Ozmen, Kubra; Özdemir, Ömer Faruk (Informa UK Limited, 2019-03-23)
This study was designed to develop an assessment tool to measure high school students' personal epistemology (PE) in the physics domain by using validation processes. Based on theoretical foundations of PE, the PPEQ was co...
HARMANLANMIŞ VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
Çetin, Ali; Özdemir, Ömer Faruk (2018-10-01)
Bu araştırmanın amacı, açıklayıcı ve sorgulayıcı öğretim yöntemlerinin yüz-yüze ve harmanlanmış öğrenme ortamları ile birlikte kullanıldığında 9. sınıf öğrencilerinin internete yönelik tutumları üzerine etkileri olup olma...
Mode-Method Interaction: The Role of Teaching Methods on The Effect of Instructional Modes on Achievements, Science Process Skills, and Attitudes Towards Physics
ÇETİN, ALİ; Özdemir, Ömer Faruk (2018-01-01)
The purpose of this study is to explore the effects of instructional mode, methods, and interaction between them. In order to achieve this purpose, two two-level-independent variables were defined, teaching modes (blended ...
Argumentation with counterintuitive physics questions: participants’ views and critics
Aydın Şengüleç, Özlem; Bahçivan, Eralp; Özdemir, Ömer Faruk; Azar, Ali (2017-12-01)
The effect of argumentation-based laboratory implementation on participants’ perceptions regarding argumentation
Aydın Şengüleç, Özlem; Bahçivan, Eralp; Özdemir, Ömer Faruk (2017-12-01)
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sezgiye Ters Fizik Problemleri ve Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
Çetin, Ali; Aydın Şengüleç, Özlem; Özdemir, Ömer Faruk; Azar, Ali (2017-09-16)
The Effect Of Argumentatıon-Based Laboratory Implementatıon On Partıcıpants’ Perceptıons Regardıng Argumentatıon
Aydın Şengüleç, Özlem; Bahçivan, Eralp; Özdemir, Ömer Faruk (2017-09-06)
Arqumantation with counterintutitive physics questions:Participants’xxviews and critics
Aydın Şengüleç, Özlem; Bahçivan, Eralp; Özdemir, Ömer Faruk; Azar, Ali (2017-09-06)
Argumentatıon Wıth Counterıntuıtıve Physıcs Questıons:Partıcıpants’ Vıews And Crıtıcs
Aydın Şengüleç, Özlem; Bahçivan, Eralp; Özdemir, Ömer Faruk; Azar, Ali (2017-09-06)
Doğru Bilinen Yanlışlardan, Yanlış Bilinen Doğrulara: Fizikte Kavram Yanılgıları
GÜNEŞ, BİLAL; ATEŞ, SALİH; Eryılmaz, Ali; YÜRÜK, NEJLA; Özdemir, Ömer Faruk; KANLI, UYGAR; SERİN, GÖKHAN; ÜSTÜN, ULAŞ; AYGÜN, MÜGE; GÜLÇİÇEK, ÇAĞLAR; TOROSLU, seda; DAMLI, VOLKAN (Palme Yayıncılık, 2017-01-01)
Citation Formats