Özgül Yılmaz Tüzün

E-mail
ozgul@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Examining Middle School Students’ Quality of Written Arguments and Informal Reasoning across Multiple SSI Contexts: A Turkish Sample
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2022-09-05)
Middle School Students' Quality of Argument Regarding Nuclear Power Plants and Epistemological Beliefs
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2022-09-02)
Investigating Relationship(s) Between Epistemological Beliefs, Argument Quality and Informal Reasoning in the Context of SSI
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2022-03-28)
This study focused on investigating the relationship between middle school students’ epistemological beliefs, argument quality and informal reasoning across three different SSI namely space explorations (SPE), genetically ...
Empirical Studies on the Environmental Problems in the Context of Socioscientific Issues: A Systematic Review
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2021-09-09)
Eight Grade Students’ Nature of Science Understanding and Their Informal Reasoning on Socioscientific Issues
Irmak, Nesibe Fatma Nur; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (2021-09-02)
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üç Farklı Sosyobilimsel Konu Hakkındaki İnformal Muhakemelerinin İncelenmesi
Irmak, Nesibe Fatma Nur; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Middle School Students’ Informal Reasoning and Argument Quality for Different SSI
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2021-04-08)
Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakır Yıldırım, Birgül (2019-12-01)
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanıl...
Pre-service science teachers’ sociosceintific issues teaching practices: the influence of knowledge on the selected issue
Irmak, Meltem; Yılmaz Tüzün, Özgül; Yürük, Nejla (null; 2019-09-04)
Investigating pre-service science teachers' perceived technological pedagogical content knowledge (TPACK) regarding genetics
IRMAK, MELTEM; Yılmaz Tüzün, Özgül (2019-04-03)
Background Understanding pre-service science teachers' (PSTs) perceived knowledge on a subject and teaching that subject is important to better prepare these teachers for their future career. Purpose In this study, PSTs' p...
Citation Formats