Özgül Yılmaz Tüzün

E-mail
ozgul@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Middle School Students’ Informal Reasoning and Argument Quality for Different SSI
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2021-04-08)
Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakır Yıldırım, Birgül (2019-12-01)
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanıl...
Pre-service science teachers’ sociosceintific issues teaching practices: the influence of knowledge on the selected issue
Irmak, Meltem; Yılmaz Tüzün, Özgül; Yürük, Nejla (null; 2019-09-04)
Investigating pre-service science teachers' perceived technological pedagogical content knowledge (TPACK) regarding genetics
IRMAK, MELTEM; Yılmaz Tüzün, Özgül (2019-04-03)
Background Understanding pre-service science teachers' (PSTs) perceived knowledge on a subject and teaching that subject is important to better prepare these teachers for their future career. Purpose In this study, PSTs' p...
Relationships Between Teacher Discursive Moves and Middle School Students’ Cognitive Contributions to Science Concepts
Soysal, Yilmaz; Yılmaz Tüzün, Özgül (2019-01-01)
© 2019, Springer Nature B.V.This study investigated science classroom discourse in terms of the types of teacher discursive moves (TDMs) and the relationships between the types of TDMs and student-led cognitive contributio...
Öğretmenlerin Sosyobilimsel Konulardaki Kavram Karikatürleri İle Argümantasyon Temelli Yürüttükleri Diyalojik Tartışmaların Değerlendirilmesi
Atasoy, Şengül; Tekbıyık, Ahmet; Atasoy, Ercan; Çalık, Muammer; Yılmaz Tüzün, Özgül; Camcı Erdoğan, Sezen (null; 2018-10-29)
Öğretmenlerin Sosyobilimsel Konulardaki Kavram Karikatürleri ile Argümantasyon Temelli Yürüttükleri Diyalojik Tartışmaların Değerlendirilmesi
Atasoy, Şengül; Tekbıyık, Ahmet; Atasoy, Ercan; Çalık, Muammer; Yılmaz Tüzün, Özgül; Camcı Erdoğan, Sezen (2018-10-29)
Pre-service science teachers’ overarching conceptions of technology integration and their technology integration plans into socioscientific issues teaching
Irmak, Meltem; Yılmaz Tüzün, Özgül; Yürük, Nejla (null; 2018-04-22)
Pre-service teachers' reflective judgment skills in the context of socio-scientific issues based inquiry laboratory course
KORUCU, DİLEK KARIŞAN; Yılmaz Tüzün, Özgül; Zeidler, Dana L. (2018-04-01)
There are certain threats embedded in scientific development that confront society. Gaining practical and instrumental experiences in addressing topics related to the major challenges that confront society today can be pos...
Preservice Science Teachers' Epistemological Beliefs and Informal Reasoning Regarding Socioscientific Issues
Ozturk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül (2017-12-01)
This study investigated preservice elementary science teachers' (PSTs) informal reasoning regarding socioscientific issues (SSI), their epistemological beliefs, and the relationship between informal reasoning and epistemol...
Citation Formats