Özgül Yılmaz Tüzün

E-mail
ozgul@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Investigating Relationship(s) Between Epistemological Beliefs, Argument Quality and Informal Reasoning in the Context of SSI
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2022-03-28)
Empirical Studies on the Environmental Problems in the Context of Socioscientific Issues: A Systematic Review
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2021-09-09)
Eight Grade Students’ Nature of Science Understanding and Their Informal Reasoning on Socioscientific Issues
Irmak, Nesibe Fatma Nur; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (2021-09-02)
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üç Farklı Sosyobilimsel Konu Hakkındaki İnformal Muhakemelerinin İncelenmesi
Irmak, Nesibe Fatma Nur; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Middle School Students’ Informal Reasoning and Argument Quality for Different SSI
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2021-04-08)
Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakır Yıldırım, Birgül (2019-12-01)
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanıl...
Pre-service science teachers’ sociosceintific issues teaching practices: the influence of knowledge on the selected issue
Irmak, Meltem; Yılmaz Tüzün, Özgül; Yürük, Nejla (null; 2019-09-04)
Investigating pre-service science teachers' perceived technological pedagogical content knowledge (TPACK) regarding genetics
IRMAK, MELTEM; Yılmaz Tüzün, Özgül (2019-04-03)
Background Understanding pre-service science teachers' (PSTs) perceived knowledge on a subject and teaching that subject is important to better prepare these teachers for their future career. Purpose In this study, PSTs' p...
Relationships Between Teacher Discursive Moves and Middle School Students’ Cognitive Contributions to Science Concepts
Soysal, Yilmaz; Yılmaz Tüzün, Özgül (2019-01-01)
This study investigated science classroom discourse in terms of the types of teacher discursive moves (TDMs) and the relationships between the types of TDMs and student-led cognitive contributions in different science conc...
Öğretmenlerin Sosyobilimsel Konulardaki Kavram Karikatürleri İle Argümantasyon Temelli Yürüttükleri Diyalojik Tartışmaların Değerlendirilmesi
Atasoy, Şengül; Tekbıyık, Ahmet; Atasoy, Ercan; Çalık, Muammer; Yılmaz Tüzün, Özgül; Camcı Erdoğan, Sezen (null; 2018-10-29)
Citation Formats