Safure Bulut

E-mail
sbulut@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
EULER FORMÜLÜ ÖĞRETİMİNDE 5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE DAYALI DERSLERİN PAYDAŞLARININ DENEYİMLERİ
Boz Yaman, Burçak; Bulut, Safure (2019-09-01)
5E öğrenme döngüsünün kullanıldığı ders işlenişlerinin olumlu çıktıları uzun yıllardır bilinen bir durumdur. Buna rağmen öğretmenlerin bu ders işlenişlerini çok sık tercih etmemelerinin ardında yatan sebeplerden bir tanesi...
Temel Matematik Kavramların Künyesi
ARGÜN, ZİYA; ARIKAN, AHMET; Bulut, Safure; HALICIOĞLU, SAİT (Palme Yayınevi, 2019-01-01)
Lise Öğrencilerinin ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi
Boz Yaman, Burçak; Yiğitcan Nayir, Özge; Kayhan Kırmaç, Emine Banu; Fatma Derya, Yavuz; Bulut, Safure (2018-11-04)
Lise ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi.
Boz Yaman, Burçak; Yiğitcan Nayir, Özge; Kayhan Kırmaç, Banu; Yavuz, Fatma Derya; Bulut, Safure (null; 2018-10-06)
Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Şahin, Baki; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kulla...
Orthographic and Isometric Drawing Ability of 5th Grade Students
Yiğitcan Nayir, Özge; Boz Yaman, Burçak; Kayhan Kırmaç, Emine Banu; Fatma Derya, Yavuz; Bulut, Safure (null; 2018-07-30)
A New Form of Understanding Maps:Multiple Representations with Pirie and Kieren Model of Understanding
Düzenli Gökalp, Nurgül; Bulut, Safure (2018-03-01)
The purpose of this study was to improve the mapping feature of the Pirie and Kieren model in the light of the use of multiple representations, to increase depicting power of the maps produced. As one of the qualitative re...
5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Tahmin Becerisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi
Boz Yaman, Burçak; Bulut, Safure (2017-11-12)
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri
Boz Yaman, Burçak; Bulut, Safure (2017-07-01)
Bu araştırmada 5-8. sınıflar matematik öğretmenlerinin tahmin becerisi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Farklı ilköğretim matematik dersi öğretim progra...
Comparison of Elementary School Mathematics Curricula withrespect to Values Education
Bulut, Safure; Şahin, Baki; Yavuz, Fatma Derya (null; 2017-05-13)
Citation Formats