Seda Okur

E-mail
seokur@metu.edu.tr
Department
Action Research: A Tool for Effective Instruction in a Higher Education Course
Okur, Seda; Bulut Şahin, Betül; Engin Demir, Cennet (null; 2019-10-12)
Bir Sistematik Derleme Çalışması: Yükseköğretimde Eylem Araştırmaları
Bulut Şahin, Betül; Okur, Seda (Nobel Yayın Dağıtım, 2019-10-01)
Citation Formats