Sibel Doğan

E-mail
sidogan@metu.edu.tr
Department
Department of Computer Education and Instructional Technology
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan m...
Bilişsel Etnografya: Kuramsal Çerçeveler, Yöntemler ve Süreçler
Aslan, Orhan; Doğan, Sibel; Yıldırım, İbrahim Soner (2019-07-01)
Bilişsel etnografyanın temel amacı, var olan bir görev ya da problem için bireyin zihinsel sürecinin derinliklerine inmek ve sürece ait basamakları sorgulamaktır. Böylece, bireyin öğrenme sürecindeki deneyimleri incelenere...
Investigation of Students’ Cognitive Processes in Computer Programming: A Cognitive Ethnography Study
Doğan, Sibel; Aslan, Orhan; Yıldırım, İbrahim Soner (2019-01-01)
The aim of the current study is to investigate how cognitive processes of students categorized as novice, semi-expert and expert differ in terms of creating pseudocode for a given programming task. To conduct this aim, cog...
How Signaling Principle Affects Learning: An Eye Tracking Study
Dönmez, Mehmet; Doğan, Sibel; Baran, Evrim (2018-08-01)
Studies examining the effects of signaling principle on learning mostly used data sources such as interviews, achievement tests and think aloud protocols. There is, however, limited research on the use of quantitative meas...
Öğretim Teknolojileri Alanında Temel Araştırma Alanları ve Araştırma Yöntemleri Problemleri İçin Bir Çözüm Önerisi: Bilişsel Etnografya
Aslan, Orhan; Doğan, Sibel; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2018-05-04)
Öğretim teknolojileri alanı 1960’lı yılların başında kendisini akademik çalışma alanı olarak tanıttığında en önemli dayanak noktalarından birisi öğretim teknolojilerinin eğitimde kullanılan görsel işitsel araçlarla sınırlı...
Investigating the Relationship between Nomophobia and Self-esteem among University Students
Kadırhan, Zafer; Alkış, Yunus; Çelik, Berkan; Doğan, Sibel; Yıldırım, İbrahim Soner (2018-05-04)
The purpose of this study was to investigate the relationship between nomophobia and self-esteem among university students. Data of the study were collected from 1303 university students in a public university. Correlat...
Technology usage in specific learning disabilities: A Systematic literature review
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (null; 2018-05-04)
The current study aims to identify the trends in the related literature on how technology is used for helping students with learning disabilities. Specifically, the study focus on how educational technologies affects stude...
Sinyal İlkesinin Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Bir Göz Hareketleri İzleme Çalışması
Dönmez, Mehmet; Doğan, Sibel; Baran Jovanovic, Evrim (2018-05-04)
Sinyal ilkesinin öğrenme üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarda, genel olarak görüşme, başarı testleri ve sesli düşünme yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak, bu çalışmalarda nitel verileri destekleyecek nicel veriler kıs...
Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
Doğan, Sibel; Aslan, Orhan; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-05-26)
Programlama ve kodlama eğitimi son zamanlarda konuşulan ve erken eğitim seviyelerinde uygulanması tartışılan bir konu haline gelmiştir. Algoritmaların basamaklı çözüm üretiminde kullanılması ve öğrencilerin düşüncelerin...
Examining the instructional technologies and strategies used in the village institutes and their applications into today’xxs educational settings
Doğan, Sibel; Çağıltay, Kürşat (null; 2017-05-26)
Historically the Village Institutes was one of the important educational movement conducted in rural area in Turkey. The purpose of their establishment was raising teachers and professional staff such as health officers, f...
Citation Formats