Yeliz Tunga

E-mail
yelizt@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Web of Science Researcher ID
Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bulunma Hissi
Geriş, Ali; Tunga, Yeliz (2020-12-01)
Sanal gerçeklik bireylerin mevcut fiziksel gerçeklikten koparak farklı dünyalar deneyimleyebilmelerini sağlayan önemli bir teknolojidir. Katılımcıların sanal gerçeklik ortamlarındaki tamamen var olma durumu literatürde bul...
Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması
Tunga, Yeliz; Engin, Gizem; Çağıltay, Kürşat (2020-04-01)
Türkiye tarihinin en büyük göç hareketi 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ile başlamıştır. O tarihten günümüze kadar Türkiye’ye yaklaşık olarak 3,6 milyon Suriye vatandaşı giriş yapmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğ...
E-Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Başarısına ve Derse Katılım Durumuna Etkisinin İncelenmesi
Tunga, Yeliz; İnceoğlu, Mustafa Murat (2020-04-01)
Bu çalışmanın amacı e-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısı ve derse katılım durumlarına etkisini incelemektir. Çalışmada, deney grubu öğrencileri oyunlaştırılmış e-öğrenme ortamı...
Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı
Tunga, Yeliz; Geriş, Ali (Abaküs Kitap Yayın Eğitim Ltd. Şti., 2020-01-01)
The use of pair programming in education: a systematic review
Tunga, Yeliz; Tokel, Saniye Tuğba (null; 2018-12-01)
Pair programming is a technique used to teach programming in software engineering departments since the early 2000s. Considering an increasing necessity and significance of programming skills in this digital age, pair prog...
Current Status of Digital T echnology Use in Early Childhood Education: A Literature Review
Tunga, Yeliz; Çağıltay, Kürşat (2018-09-07)
How Web 2.0 tools can be integrated in early childhood education?
Tunga, Yeliz; Aytekin, Merve; Kaplan, Göknur (null; 2018-05-04)
Recently, considering the fact that technology use is inevitable for everyone due to increasing ease of access to technological devices such as mobile phones and tablet PCs along with the necessity of digital literacy in t...
Pilot study for the development of a scale assessing pre-service teachers’ attitudes toward technology use in early childhood
Tunga, Yeliz; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2018-05-01)
In this study, the aim was to report a pilot study conducted for the development and validation of attitude scale towards technology use in early childhood education. Technology Use in Early Childhood Education Attitude Sc...
Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Köseoğlu, Kamuran; Tunga, Yeliz (null; 2017-12-17)
Çağımızda yaşanan hızlı ve sürekli teknolojik gelişim teknolojinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasını gerekli kılmıştır. Buna paralel olarak alanyazında farklı disiplinlerde eğitimde teknoloji kullanımı konu alan birç...
Examining YouTube in Context of Turkish Users
Tunga, Yeliz; Geriş, Ali (null; 2017-12-08)
Citation Formats