Yeliz Tunga

E-mail
yelizt@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Web of Science Researcher ID
Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bulunma Hissi
Geriş, Ali; Tunga, Yeliz (2020-12-01)
Sanal gerçeklik bireylerin mevcut fiziksel gerçeklikten koparak farklı dünyalar deneyimleyebilmelerini sağlayan önemli bir teknolojidir. Katılımcıların sanal gerçeklik ortamlarındaki tamamen var olma durumu literatürde bul...
Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması
Tunga, Yeliz; Engin, Gizem; Çağıltay, Kürşat (2020-04-01)
Türkiye tarihinin en büyük göç hareketi 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ile başlamıştır. O tarihten günümüze kadar Türkiye’ye yaklaşık olarak 3,6 milyon Suriye vatandaşı giriş yapmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğ...
E-Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Başarısına ve Derse Katılım Durumuna Etkisinin İncelenmesi
Tunga, Yeliz; İnceoğlu, Mustafa Murat (2020-04-01)
Bu çalışmanın amacı e-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısı ve derse katılım durumlarına etkisini incelemektir. Çalışmada, deney grubu öğrencileri oyunlaştırılmış e-öğrenme ortamı...
Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Köseoğlu, Kamuran; Tunga, Yeliz (null; 2017-12-17)
Çağımızda yaşanan hızlı ve sürekli teknolojik gelişim teknolojinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasını gerekli kılmıştır. Buna paralel olarak alanyazında farklı disiplinlerde eğitimde teknoloji kullanımı konu alan birç...
Citation Formats