Yeşim Somuncuoğlu

E-mail
yesims@metu.edu.tr
Department
Department of Modern Languages
Scopus Author ID
Öğrenme Stratejileri Kullanımının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
Somuncuoğlu, Yeşim (2000-01-01)
Relationship between achievement goal orientations and use of learning strategies
Somuncuoğlu, Yeşim (Informa UK Limited, 1999-05-01)
Students' achievement goal orientations, learning strategies, and the relationship between them were identified. One hundred and eighty-nine students enrolled in an undergraduate educational psychology course completed a q...
Öğrenme stratejileri teorik boyutları araştırma bulguları ve uygulama için ortaya koyduğu sonuçlar
Somuncuoğlu, Yeşim (1998-01-01)
Bu makalede, etkili öğrenme sürecinin işlevsel bir boyutu olarak görülen öğrenme stratejilerinin teorik temelleri ve bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları incelenmiş, öğrenme stratejilerinin program geliştirme ve öğre...
Citation Formats