Yonca Toker

E-mail
ytoker@metu.edu.tr
Department
Department of Psychology
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Social and enterprising areas involve interests toward dealing with complex data
Toker, Yonca; Gökalp, Aysu; Açıkgöz, Yalçın (null; 2020-06-30)
The moderating role of emotion management in the relationship between mobbing and burnout.
Taşkan, Burcu; Güleryüz, Evrim; Toker, Yonca (2019-06-01)
Measuring impression management through a Conditional Reasoning Test
Açıkgöz, Yalçın; Toker, Yonca; Hickman, Devon; Iverson, Ercih (2019-04-04)
STEM Interest Complexity Inventory Short Form With IRT and DIF Applications
Toker, Yonca; Gültaş, Mehmet (2019-02-01)
The 127-item Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) Interest Complexity Inventory and 15-item General STEM Interests Scale, each of which were previously developed to assess interests toward increasingly comp...
Mesleki ilgi envanterlerinin görev karmaşıklık düzeylerine göre iyileştirilmesinde alınan yol.
Toker, Yonca; Gökalp, Aysu (null; 2018-11-01)
When is the retired more satisfied? A multilevel analysis across 43 countries.
Ok, Afife Başak; Toker, Yonca (2018-04-19)
Vocational Interests toward complex occupations make a difference in STEM work life.
Toker, Yonca (2018-04-19)
The STEM Interest Complexity Measure, measuring interests toward complex tasks under the realistic and investigative work environments, was investigated with employed engineering-scientist and technol-ogist-technician samp...
KARMAŞIK FTMM ALANLARINA İLGİLERİN ÖNCÜLDEĞİŞKENLER VE MESLEKİ UYUM ÖLÇÜTLERİ ARASINDAARACI ROLÜ
Toker, Yonca (2017-12-01)
Kişi ve meslek arasındaki uyuşma geleneksel olarak Holland'ın mesleki kişilik kuramı çerçevesinde çalışılmış, ancak bu bağlamda geliştirilen ölçeklerle ölçütlerde açıklanan varyans kısıtlı kalmıştır. Fen bilimleri, Teknolo...
Implicit and explicit achievement motivation differentially predict STEM criteria
Gültaş, Mehmet; Toker, Yonca (2017-07-14)
Implicit Assessment of Transformational Leadership via Conditional Reasoning
Demiran, Ayça; Toker, Yonca; Sümer, Hayriye Canan (2017-05-20)
Citation Formats