Begüm Sakar

E-mail
begums@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Web of Science Researcher ID
Kamusal Mekâna Erişim: Mekânsal Kademelenmede Konut Üretim Biçimlerinin Etkisi - Ankara, Batıkent Örneği
Sakar, Begüm; Roshanı, Mehdı (2021-05-30)
Kamusal mekânlar, kentin en temel bileşenlerinden biri olup gündelik yaşamave toplumsal ilişkilerin yeniden üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Kentselyaşamın yer aldığı etkileşim mekânları olan kamusal alanlar, hiçb...
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II
Balaban, Osman; Özgür, Busen; Sakar, Begüm (SKL International, RESLOG Türkiye, 2021-01-01)
Citation Formats